Intervju s policijskim vikarjem: Vera v Slovenski policiji

24.2.2020 Slovenija Civilna družba, SŠK

Kaj je policijski vikariat, kdo ga sestavlja? Na kakšen način in v katerih primerih policijski vikariat nudi duhovno oskrbo, kdo je do nje upravičen?

Policijski vikariat pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) je ustanovljen s strani SŠK in skrbi za verne policiste katoliške veroizpovedi. Vodim ga jaz, v njem pa zaenkrat ni drugih sodelavcev. Počasi pa že oblikujem skupino, ki mi bo pomagala na lokalni ravni.

Opravljam tudi poslanstvo koordinatorja duhovne oskrbe v Slovenski policiji in Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ).

Med najpomembnejšimi nalogam koordinatorja je svetovanje policistom, drugim zaposlenim ter njihovim družinskim članom na moralnem, etičnem in verskem področju. Poleg tega so njegove naloge tudi: obiskovanje bolnih ali ranjenih policistov na domovih in v bolnišnicah, pomoč žrtvam, svetovanje policistom glede obvladovanja stresa, etike in družinskega življenja, svetovanje pred upokojitvijo, pomoč ob primerih samomorov, skrb za duhovne potrebe pridržanih oseb, vodenje molitev ob posebnih priložnostih, kot so na primer pogrebi in maše, podelitve priznanj in blagoslavljanje zgradb. Koordinator je na voljo tudi policistom na usposabljanjih, na Policijski akademiji ter ob drugih priložnostih.

Policistom drugih veroizpovedi koordinator verske oskrbe omogoči, da lahko dobijo versko duhovno pomoč predstavnika njihove verske skupnosti. Koordinator ima tudi stalno pooblastilo načelnika Upravne enote Kranj za sklepanje civilnih zakonskih zvez, po potrebi pa dobi enkratno pooblastilo tudi na ostalih UE. Koordinator je tudi vezni člen med policisti in lokalnimi prebivalci.

 

Celoten intervju je dostopen na spletni strani https://www.kanonist.eu