Višarsko svetišče v svetem letu Božjega usmiljenja

1.2.2016 Svete Višarje, Italija Jubilej usmiljenja, Zamejci in izseljenci

V začetku leta Božjega usmiljenja je višarska cerkev Matere Božje odprla sveta vrata, kjer romarji lahko prejmejo popolni odpustek. Dnevne maše ob 10. uri, 11. uri in 12. uri se tako kot vsako leto začnejo na praznik sv. Janeza Krstnika in končajo na nedeljo po Malem Šmarnu. Med letom v času, ko obratuje žičnica (praviloma od začetka decembra do Velikonočnega ponedeljka), pa je nedeljska maša ob 12. uri. Letos bo žičnica začela poskusno obratovati zadnjo soboto in nedeljo v maju, redno pa od 1. junija dalje.

V poletnem času je vsak dan od 9.00 do 13.00 na voljo duhovnik misijonar usmiljenja za spovedovanje. Po vnaprejšnjem dogovoru je spoved mogoče opraviti tudi izven rednega časa.

Organizirane skupine naj se vnaprej prijavijo, bodisi preko strani: www.facebook.com/Visarje.Lussari.Luschariberg/, bodisi pri župniku Dioniziju v Žabnicah na tel. +39 0428 63006. Na omenjeni strani so objavljene tudi koristne informacije za romarje in duhovne misli. Duhovniki in pastoralni sodelavci ste vedno dobrodošli v župnišču ali v zakristiji.