Za spoštovanje odločbe Stalnega sodišča za arbitražo v Haagu

IZJAVA

Komisija Pravičnost in mir pri SŠK je sprejela na znanje včerajšnjo odločitev Stalnega sodišča za arbitražo v Haagu o meji med Slovenijo in Hrvaško. Komisija si je v dolgotrajnem obdobju urejanja meje na kopnem in na morju vedno prizadevala, da bi oba naroda ohranila tradicionalno dobrososedske odnose, prijateljsko sodelovanje in vzajemno sožitje. Odprta vprašanja meja je v mednarodnem pravu mogoče reševati s pomočjo Stalnega sodišča za arbitražo, ki zagotavlja upoštevanje različnih strokovnih mnenj ter nepristransko in pravično določitev državnih meja. Zato sta obe državi sklenili sporazum o arbitražnem urejanju meje, ki je začel veljati 27. novembra 2010 in na katerega se sklicuje tudi pristopna pogodba Hrvaške k Evropski uniji (Aneks št. 3, poglavje 5). Gotovo je, da vse odločitve arbitražnega sodišča ne ustrezajo našim pričakovanjem, ki jih imamo za upravičena, vendar smo zavezani dolžnosti, da jih sprejemamo in pričakujemo, da bo enako storila tudi druga stran. Odločitev omenjenega sodišča je mogoče razumeti na različne načine, v okviru dolgoročnih prizadevanj za prijateljsko sobivanje pa kot primeren način za mirno reševanje odprtih mejnih vprašanj. Ko si prizadevamo za sožitje in sodelovanje med narodoma, se zavedamo, da ju bo mogoče ohraniti in razvijati le, če bo meja z ustreznimi zakonskimi akti in sporazumi ustrezno določena. Zato pozivamo obe vladi, politike in civilnodružbene organizacije, da v duhu miru in sodelovanja sprejmejo in spoštujejo odločitev sodišča in jo na obeh straneh meje v medsebojnem dialogu in v doglednem času uresničijo ter poskrbijo za vse, ki jih bo omenjena odločitev prizadela. Pričakujemo, da bosta tako Cerkev na Slovenskem kot tudi Cerkev na Hrvaškem lahko uskladili meje škofij in s tem prispevali pomemben delež k uresničitvi odločitve arbitražnega sodišča.

msgr. Stanislav Zore OFM
Ljubljanski nadškof metropolit
in predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK

Ljubljana, 30.6.2017