Zahvala nadškofa Cvikla ob zahvalni nedelji

8.11.2015 Maribor Škofija Maribor, Zahvala

Počasi se končuje jesen. Pospravili smo pridelke leta. Prav je, da se za vse, kar nam je bilo podarjeno, Bogu zahvalimo. Tudi če se pri vsaki evharistični daritvi Bogu zahvaljujemo za različne darove, nam Cerkev daje še posebno priložnost na zahvalno nedeljo.

Postavlja se nam vprašanje: Kaj pa imamo, česar ne bi prejeli? Res se lahko pohvalimo s tem in onim, kar nam v življenju uspe. Toda, od kod volja in moč, da lahko delamo, oziroma od kod razumnost, da lahko načrtujemo? Od kod zdravje, da smo polni moči in zagona? Vse to se nam dostikrat zdi samoumevno.

Za mnoge stvari se moramo zahvaliti Bogu. Ne le za sadove zemlje, ki nam daje vsakdanji kruh, temveč tudi za dobrine, kot so: sposobnost, da znamo in moremo delati. Pomislimo na dobrino zdravja, volje za delo, na prizadevnost in vztrajnost; da znamo in hočemo pošteno živeti. Pomislimo na dobrine, kot so: vestnost, odgovornost, prizadevanje za pravičnost; da so okoli nas dobri ljudje, ki so nam pripravljeni prisluhniti, dobri sosedje, ki so nam v oporo, prijatelji, brez katerih bi težko živeli, saj nas spremljajo in nam vlivajo moč v težkih trenutkih. Bogu se zahvaljujemo za delo, ki ga lahko opravljamo v tovarnah, pisarnah, podjetjih in na drugih delovnih mestih. Hvaležnost nas vabi k sočutju in solidarnosti s tistimi, ki so delo in službo izgubili ali že dolgo iščejo primerno delo. Za vse to in še za veliko drugega smo hvaležni ob letošnjih pridelkih naših polj in vrtov, ob sadovih naših sadovnjakov in vinogradov.

Ob zahvalni nedelji izrekam svojo hvaležnost vam, duhovniki, škofijski in redovni, ki se velikodušno in nesebično razdajate za vam zaupana občestva. V letu posvečenega življenja s posebno pozornostjo izrekam hvaležnost redovnicam in redovnikom. Vaše pričevanje za vrednote Božjega kraljestva je posebej dragoceno za krajevno Cerkev.

Hvala vsem sodelavcem po naših župnijah: katehistinjam in katehistom, članicam in članom župnijskih pastoralnih in gospodarskih svetov, cerkvenim ključarjem, zakristanom, pevcem, bralcem, vsem, ki čistite in krasite naše cerkve … Hvala vsem, ki na kakršen koli način sodelujete in prispevate, da so naša občestva živa in znamenje Božje navzočnosti med nami.

Hvala za vse nabirke, darove in prispevke za potrebe župnijskih skupnosti. Brez teh darov ne bi mogli opravljati katehetskega in drugega pastoralnega dela, obnavljati in vzdrževati naših cerkva, na katere smo tako ponosni.

Ob tej priložnosti se vam iskreno zahvaljujem za nabirke, ki jih oddajate na nadškofijo, in vse druge darove, ki jih prinašate kot pomoč za poslovanje naše nadškofije in vseh njenih ustanov. Prav tako hvala za nabirke, ki jih nadškofija posreduje na ustrezne naslove ustanov, kot so: misijonska nabirka, MIVA, Petrov novčič, Božji grob … Duhovnikom se zahvaljujem za oddane binacije in trinacije, za prispevke v duhovniški solidarnostni sklad ter za vestno plačevanje prispevkov za socialno in zdravstveno zavarovanje.

Še posebej sem vsem hvaležen za duhovno podporo, za vaše molitve, dobra dela in mašne daritve, s katerimi naše skupno delo izročate Bogu in Materi Mariji.

Karkoli je na svetu dobrega, nosi pečat večnosti in pripada Bogu, zato sem prepričan, da bo Bog vse dobro, ki ga storimo, stoterno nagradil in podaril v večnosti, tam, kjer je resnično dobro in polnost vsega, po čemer hrepenimo.

msgr. Alojzij Cvikl
nadškof