Zahvala škofa Lipovška ob zahvalni nedelji

8.11.2015 Celje Škofija Celje, Zahvala

Zahvalna nedelja, ki jo letos obhajamo 8. novembra, je na poseben način vabilo k hvaležnosti, ki prav gotovo spada med temeljne razsežnosti našega življenja. Duhovniki in z nami vsi verniki smo pri vsaki sv. maši povabljeni, da se zahvalimo Bogu, v katerem vsi živimo, se gibljemo in smo (prim. Apd 17,28). Vsaka sv. maša je zahvala-evharistija, ki nas najgloblje povezuje z Jezusom in med seboj. V tej globoki povezanosti, ki jo uresničuje presveta evharistična skrivnost, se želim najprej zahvaliti vam, sobratje duhovniki, redovniki, diakoni, sestre redovnice in bogoslovci, da smo dobri in zvesti sodelavci za Božje kraljestvo, tu in sedaj, med »že in še ne Božje odrešitvene zgodovine« (prim. Rim 8,18). Vsi bomo na zahvalno nedeljo po naših cerkvah skupaj z našimi verniki zapeli zahvalno pesem za sadove zemlje in dela naših rok, brez katerih ne moremo živeti, pa tudi za vse druge duhovne in materialne darove, ki smo jih bili deležni po Božji dobroti.

Med temi duhovnimi darovi je na prvem mestu delo odrešenja, ki se uresničuje in ponavzočuje v skrivnosti liturgičnega leta. Naše duhovno življenje bogati leto Bogu posvečenega življenja, ki je v prvi vrsti namenjeno redovnikom in redovnicam, pa tudi vsem duhovnikom in vernikom, saj smo po krstu, birmi in mi duhovniki po zakramentu sv. reda vsi poklicani k svetosti. Velik Božji dar je bilo imenovanje in posvečenje novega mariborskega nadškofa metropolita p. Alojzija Cvikla DJ, doma iz Nove Cerkve, ki z njemu lastno apostolsko vnemo in gorečnostjo opravlja svojo pastirsko službo.

Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem svojim sodelavcem in sodelavkam na škofijskem ordinariatu in vsem drugim škofijskim ustanovam: članom Duhovniškega sveta, Zboru svetovalcev, Pastoralni službi in njenim ustanovam, pastoralnemu svetu, dekanom in naddekanom, gospodarski upravi ter drugim škofijskim odborom in komisijam. Posebno zahvalo in priznanje izrekam vodstvu in članom Škofijske karitas in župnijskih Karitas, ki v teh kriznih časih, še posebej v soočenju z begunci v odlični meri razodevajo podobo Jezusa Kristusa, usmiljenega Samarijana. Bog povrni! Lepo se zahvalim vsem molivkam in molivcem za duhovne poklice, še posebej vodstvu in članom Molitvene zveze za duhovne poklice za vztrajno molitev in žrtev za duhovne poklice. Še naprej bomo zaupno molili in trdno upamo, da bo naša vztrajna in zaupna molitev po Jezusovem zagotovilu obrodila sadove (prim. Mt 7,7).

Zahvala pastoralnim ustanovam po naših župnijah, še posebej katehistom in katehistinjam, članom ŽPS, ŽGS, cerkvenim pevkam in pevcem, zborovodjem, organistom, ministrantom, bralcem, izrednim delivcem obhajila, veroučnim, mladinskim in molitvenim skupinam, zakristanom, župnijskim gospodinjam, krasilcem in vzdrževalcem cerkva in župnijskih prostorov.

Zahvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za sv. maše pa tudi z darovi pri sv. maši skrbite za naše duhovnike, za različne cerkvene ustanove pa tudi za vzdrževanje naših cerkva. Še posebej se zahvaljujem bolnikom, starejšim in onemoglim, da z molitvijo in tiho žrtvijo gradite Božje kraljestvo.

Zahvaljujem se Bogoslovnemu semenišču in Teološki fakulteti, Katehetsko pastoralni šoli in Domu sv. Jožef za duhovno in pastoralno formacijo duhovnikov, bogoslovcev in drugih pastoralnih sodelavcev.

Lepo se zahvalim za kvatrne nabirke, za binacije in trinacije, prispevek za socialno zavarovanje in druge prispevke, ki jih oddajate na škofiji.

Apostol Pavel pravi, da »ni nič ta, ki sadi in nič ta, ki zaliva, ampak ta, ki daje rast, Bog« (1 Kor 3,7). K njemu se vsi skupaj obračamo in se mu zahvaljujemo. Če bomo zvesto služili Gospodu, potem bomo tudi vse drugo prav naredili; zato iščimo najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo nam bo navrženo (prim. Mt 6,33).

Med tem se že pripravljamo na obhajanje 10-letnice naše škofije in na vstop v sveto leto usmiljenja. Zato v veri in zaupanju, v resnici in ljubezni nadaljujmo duhovno pot naše škofije in obilen Božji blagoslov, varstvo Božje Matere Marije ter zgled in priprošnja naših zavetnikov bl. škofa Antona Martina Slomška, sv. Eme in sv. Maksimilijana naj spremljajo in podpirajo naše delo in našo službo za blagor Božjega kraljestva.

 

msgr. dr. Stanislav Lipovšek
celjski škof