Zasedanje COMECE YouthNET

28.4.2023 Bruselj, COMECE Mladina, COMECE
COMECE YouthNET, Bruselj, maj 2023 COMECE YouthNET, Bruselj, maj 2023

Od 27. do 28. aprila, je v Bruslju potekalo zasedanje nove mladinske mreže YouthNET v okviru COMECE. Svet je sestavljen iz po enega delegata iz vsake države Evropske unije, tudi iz Slovenije, ter dveh predstavnikov COMECE. Posvet je namenjen izražanju mnenj mladih katoličanov, predstavitvi pogledov in predlogov za nadaljnje delo COMECE. Mladi so podali predlog, da se EU ne osredotoča le na finančne vidike, ampak tudi na sociološke, kot je spoštovanje človekovega dostojanstva in zaščita šibkejših. Želijo si pristno demokracijo in da se mlade bolj upošteva in vključuje pri odločitvah, ki bodo vplivale zlasti nanje. Radi bi, da se Evropejci ponovno ozrejo na svoje korenine in se zavedajo krščanske osnove EU. Mladi si želijo, da bi imeli tako tisti, ki prihajajo iz mest, kot tudi mladi, ki prihajajo iz podeželja, enake možnosti za sodelovanje v družbi tudi na ravni EU.