Življenje in delo Karitas v Škofiji Celje v letu 2018

15.3.2019 Škofija Celje Karitas, Škofija Celje, Dobrodelnost

Škofijska Karitas Celje (ŠKC) je humanitarna in prostovoljska organizacija, katere delo in poslanstvo temeljita na naslednjih izhodiščih:

 • ŠKC svoje poslanstvo opravlja v edinosti s celjskim škofom in na ozemlju Škofije Celje;
 • ŠKC je v službi človeka in vedno in povsod zagovarja in brani njegovo dostojanstvo;
 • sodelavci Karitas spoštujejo in ščitijo osebne podatke in varujejo identiteto prosilcev;
 • težišči delovanja Karitas sta odkrivanje nepokritih stisk in pomoč ubogim;
 • osnovi delovanja ŠKC sta mrežno povezovanje in sodelovanje, katerih temelj je mreža dejavnih in močnih župnijskih Karitas (ŽK); temeljni način delovanja Karitas je prostovoljno delo;
 • ŠKC želi pomagati človeku celostno in trajno, trudi se ustvarjati pogoje za sprejetost in vključenost;
 • sodelavci Karitas sodelujejo z drugimi sorodnimi ustanovami in z vsemi ljudmi dobre volje;
 • Karitas je nepridobitna, neprofitna in neodvisna, njeno poslovanje je pregledno in odgovorno. 

Finančno poročilo mreže Karitas v Škofiji Celje za leto 2018

PRIHODKI ZA REALIZACIJO ODHODKOV

EUR

 

Darovi in donacije

619.733,41

 

FIHO

120.913,91

 

Ministrstva, Zavodi, …

117.892,79

 

Hrana OP za materialno pomoč

222.358,24

 

Lokalne skupnosti

72.454,71

 

SKUPAJ PRIHODKI

1.153.353,06

 

 

Odhodki

 

SPLOŠNI DOBRODELNI PROGRAMI

eur

uporabniki

Pomoč družinam in posameznikom

678.479,82

17.644

Pomoč otrokom

74.867,29

6.070

Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim ...

148.331,71

9.809

Pomoč migrantom

22.057,26

861

Manjši programi

43.677,43

301

Pomoč tujini

17.226,28

1.000

IZOBRAŽEVANJE IN OSVEŠČANJE

14.905,32

3.511

PROMOCIJA PROSTOVOLJSTVA IN SOLIDARNOSTI

40.000,00

4.173

SKUPAJ DOBRODELNI PROGRAMI

1.039.545,11

30.712

POSLOVANJE

79.072,35

 

OPREMA IN MATERIAL

21.213,99

 

DOBRODELNE AKCIJE

13.521,61

 

SKUPAJ DELOVANJE

113.807,95

 

SKUPAJ ODHODKI

1.153.353,06

 

Razne donacije v materialu v EUR

245.502,41 

 

Zbrana rabljena oblačila in obutev v kg

75.124 

 

 

V letu 2018 smo se skupaj s 1.518-imi sodelavkami in sodelavci v 77-ih župnijah celjske škofije po svojih najboljših močeh trudili pomagati vsem ubogim med nami. Med najbolj ranljivimi osebami so še vedno starejši z nizkimi pokojninami in posamezniki, večinoma samski moški, mlajši od 65 let, ki zaradi invalidnosti, bolezni ali težav v duševnem zdravju težko dobijo zaposlitev in si težje ustvarijo družino ali trdno partnersko vez. Med starejšimi je tudi veliko osamljenosti. 

Žal so se v stiski še vedno znašle tudi družine ali posamezniki, ki sicer imajo redne osebne dohodke, a ti ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov. Stiske se posebej poglobijo ob začetku šolskega leta in na vrhuncu kurilne sezone. Pri veliko prosilcih, posebej dolgotrajno brezposelnih, je zaznavna tudi čustvena in duševna napetost, povečuje se število različno bolnih, vse več je blagih ali težjih oblik težav v duševnem zdravju.

Med dejavnostmi v letu 2018 želimo posebej izpostaviti:

 • opravljenih 89.186 ur prostovoljskega dela,
 • letovanja socialno šibkih družin, otrok in starejših ter izlet na morje za družine – več kot 350 oseb,
 • akcijo Otroci nas potrebujejo in delitev šolskih potrebščin– pomagali smo 1.998-im otrokom,
 • skupaj smo zbrali, kupili ali pridobili in razdelili 467.804 kg živil,
 • programe socialnega vključevanja - vključenih 248 oseb, izvedenih 10.875 ur dela,
 • brezplačno izposojevalnico medicinsko-tehničnih pripomočkov– 229 izposoj,
 • donacijo RTA agencije in zavoda Celeia, z mestnimi boniv višini 22.200 EUR smo obdarili 762 oseb,
 • pomoč pri plačilu položnic– pomagali 2.203-em osebamin namenili 93.141,40 EUR sredstev,
 • 13.064 obiskov pri 4.389-ih starejših na domu, v bolnici ali v domu starejših.

V gornjih številkah ni zajeto vse. Morali bi jim dodati še podarjeni čas in številne prevožene in prehojene kilometre, ki se nikjer ne zapisujejo in ne obračunavajo, saj so kilometri do ljudi in ure, ki teko za druge. Največja dodana vrednost Karitas so naši sodelavci, prostovoljci, ki so ljudje za druge. Naša glavna naloga ostaja, da v duhu Evangelija gojimo solidarnost in pravičnost. Z vero, prežeto z upanjem in živeto v ljubezni, želimo ljudem okrog nas prinašati veselje, tudi takrat, ko jim življenje razloge zanj poruši. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem darovalcem za zaupanje in vsak dober dar. Obenem prosimo odpuščanja vse, ki smo jim zaradi svoje človeške omejenosti nehote storili krivico. Vsem, ki jih pestita stiska in obup, obljubljamo spremljanje in podporo tudi vnaprej.

 

Rok Metličar, predsednik
Matej Pirnat, generalni tajnik