Znanstvena monografija Nasilje: Od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev

Uničujoča moč nasilja ima veliko obrazov in mask

V znanstveni monografiji Nasilje: Od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev dvanajst avtorjev vsak s svojega raziskovalnega področja odstira različne obraze nasilja, predvsem v luči medosebnih odnosov. Dosedanjo teorijo in raziskave združujejo s kliničnimi izkušnjami. Raziskovani mehanizmi pomagajo razumeti dinamiko nasilja, terapevtske intervence pa pripomorejo pri predelovanju travme nasilja in razreševanju posledic, da se te ne prenašajo v naslednje rodove. Posledice nasilja in njihovo razreševanje ponazorijo znotraj terapevtskega odnosa v relacijski družinski terapiji.

Avtorji posameznih poglavij so raziskovalci različnih akademskih področij, večinoma so zakonski in družinski terapevti po modelu relacijske družinske terapije oziroma strokovnjaki, ki se vrsto let srečujejo z razreševanjem nasilja v klinični praksi. Posamezna poglavja so zato ne le teoretično jasna, temveč temeljijo na praktičnih konceptih in ponujajo širši uvid v problematiko nasilja. Gostujoči avtorji s Hrvaške, Poljske in Norveške uvid v problematiko dodatno razširijo, kar predstavlja pomemben doprinos k razumevanju večplastnosti nasilja.

O avtorjih
Znanstveno monografijo je uredila dr. Sara Jerebic. Avtorji besedil so dr. Christian Gostečnik, dr. Barbara Simonič, dr. Nataša Rijavec Klobučar, dr. Drago Jerebic, Jasna Klara Lipovšek, dr. Saša Poljak Lukek, Tanja Valenta, dr. sc. Jasminka Zloković, dr. Tanja Repič Slavič, dr. Tanja Pate, dr. Andrej Saje in dr. hab. Elżbieta Osewska. Recenzenta: dr. Jernej Kovač in dr. Miha Rutar.

Izdali in založili: Celjska Mohorjeva družba in Teološka fakulteta UL

Informacije in naročila: Celjska Mohorjeva družba, Prešernova 23, 3000 Celje, 03 490 14 20, [email protected], www.mohorjeva.org


Pripete datoteke:

Jerebic Sara - Nasilje - 2021 PL.pdf