17. večer i3: dr. I.-M. V. Szaniszlo (Katoliška univerza Ružomberok)

25.3.2014 ob 18:00 Galerija Družina, Krekov trg 1 Izobraževanja

V torek 25. marca 2014 sta Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu in založba Družina, v soorganizaciji s Katoliško univerzo v Ružomberoku (Slovaška), v okviru ciklusa predavanj, poimenovanih »i³ (i na tretjo potenco) - inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost«, gostila doc. dr. Inocenta-Mario Vladimirja Szaniszla, slovaškega dominikanskega duhovnika in docenta katoliške teologije na Teološki fakulteti Katoliške univerze v Ružomberoku. Pogovor z dr. Szaniszlom je vodil doc. dr. Žiga Andoljšek, dekan Fakultete za poslovne vede.

Dr. Szaniszlo je svoj nagovor naslovil s Proces demokratizacije in politično komuniciranje v Rimskokatoliški cerkvi (The Process of Democratization and Political Communication in the Roman Catholic Church). Gost je primerjal pripravljenost na dialog v Cerkvi na Slovaškem s pripravljenostjo na dialog v Švici, kjer je za časa priprave doktorske disertacije tudi služboval, in ju označil kot dva ekstrema: »kaotičnost« in odprtost v Švici proti rigidnosti in togosti na Slovaškem.

V nekoliko bolj znanstvenem delu svojih predavanj je dr. Szaniszlo demokracijo povezal s svobodo in enakostjo ter izpostavil zgodovino in vsebino nekaterih po njegovem mnenju za demokratizacijo in odprtost cerkve pomembnih papežev, od življenja in dela Leona XIII, do papeških okrožnic Quadragessimo Anno papeža Pija XI, Centesimo Anno papeža Janeza Pavla II, okrožnic papeža Benedikta XVI in zadnje okrožnice papeža Frančiška. Filozofsko podstat svojih predavanj je črpal iz del krščanskega teologa in Cerkvenega učitelja sv. Tomaža Akvinskega. Posebej je izpostavil pomen dokumenta Gaudium et Spes, potrjenega na drugem vatikanskem koncilu, glede vloge Cerkve v sodobni družbi.

Izpostavil je pomen Rimskokatoliške cerkve pri razpadu totalitarnega komunističnega režima na Češkoslovaškem. Poudaril je, da je Cerkev precej močneje prisotna v slovaški družbi kot na Češkem, a je hkrati izpostavil, da je na Češkem precej bolj odprta in pripravljena na dialog, na Slovaškem pa zaprta v svoje hierarhične strukture in oddaljena od ljudi. V razpravi z voditeljem je kot ključno šibkost in nevarnost za bodoči razvoj Cerkve na Slovaškem je ob njeni togosti izpostavil nezmožnost javnega nastopanja v bran svojim vrednotam in izogibanje razpravi o dogmah in pravilih, ki jih Cerkev uči.