19. večer i3: Joseph Mussomeli, veleposlanik ZDA

19.5.2014 ob 17:00 Ljubljana Katoliški inštitut, Izobraževanja, Mladi

V ponedeljek, 19. maja 2014, sta Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu in založba Družina, v soorganizaciji z Veleposlaništvom Združenih držav Amerike v Sloveniji, v okviru ciklusa predavanj, poimenovanega »i³ (i na tretjo potenco) - inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost«, gostila Josepha Adama Mussomelija, veleposlanika Združenih držav Amerike v Sloveniji. Pogovor z njim je vodil dr. Žiga Andoljšek, dekan Fakultete za poslovne vede.

V svojem nagovoru je g. Mussomeli izpostavil pomen medsebojnega gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in ZDA ter navedel nekatere po njegovem mnenju ključne zavore, ki preprečujejo bolj intenzivno gospodarsko prisotnost ameriških investitorjev v Sloveniji. Navedel je tudi nekaj podjetij, ki so bila neuspešna pri prizadevanjih po vlaganjih pri nas. Kot pomembne dejavnike je navedel politično stabilnost, kjer je Slovenija v zadnjem času po njegovem mnenju primer nestabilnega okolja, stabilizacijo bančnega sistema in privatizacijo podjetij. Ob gospodarskih temah je posebno pozornost namenil korupciji in socialnim vidikom prostega tržnega gospodarstva.

Omenil je prisotnost približno 30 ameriških podjetij, ki kljub vsemu poslujejo v Sloveniji, in kot primer dobrega sodelovanja navedel prodajo Fotone ameriškemu partnerju, ter Goodyear, ki navkljub vsemu krepi svojo prisotnost pri nas. Dodatne možnosti za okrepitev gospodarskega sodelovanja med državama po njegovem ponuja bližnji podpis sporazuma o Transatlantskem partnerstvu o trgovanju in vlaganjih med ZDA in EU, ki naj bi poenostavil birokratske postopke pri poslovanju podjetij iz obeh kontinentov.

Poudaril je pomen ekonomskih reform, ki bi se naj ob politični krizi v Sloveniji postavile še bolj v ozadje. Med temi je posebej izpostavil pomen pokojninskih reform in privatizacijo. Po njegovem mnenju je majhna prisotnost tujih investitorjev v Sloveniji v veliki meri povezana z našo logiko nacionalnega interesa, kjer so mnogi koruptivni posamezniki to frazo iznašli in uporabili za uresničevanje svojih osebnih interesov. Korupcija in prijateljske navezave pri poslovanju podjetij so po njegovem prisotne v obeh političnih spektrih. Prodaja podjetij, ki so v delni oziroma pretežni državni lasti, bo po mnenju g. Mussomelija dober test transparentnosti in poštenosti vseh, ki bodo v te posle vpleteni.

Pomanjkanje spoštovanja zakonov ima po njegovem mnenju usodne posledice. Zelo pomembna je tukaj etičnost pri sprejemanju vseh vrst odločitev. Posebej je izpostavil, da investitorji pred vlaganji v naši državi vedno sprašujejo o spoštovanju zakonov in o transparentnosti. Med podjetji pa so vse bolj pomembni tudi etični kodeksi poslovanja. Stopnjo spoštovanje etičnosti je nazorno opisal s pomočjo skovanke BEP: bruto etični proizvod. Svojo razpravo o korupciji je sklenil z mislimi, da smo pri opredelitvi do korupcije natančni, kadar gre za koruptivno vedenje naših nasprotnikov, medtem ko svojega vedenja in naše »pomoči« prijateljem ne zaznavamo kot koruptivnega, temveč kot pomoč, kar je višji, bolj sistemski nivo korupcije, ki ga je težje odkrivati in preganjati

Sledila je zelo zanimiva razprava ameriškega ambasadorja z gostiteljem dr. Žigo Andoljškom, dekanom Fakultete za poslovne vede, ki je gosta vprašal tudi o sektorjih našega gospodarstva, ki bi lahko bili zanimivi za ameriške partnerje, o privatizaciji, nacionalnem interesu, o oceni Slovenije po indeksu BEP, pogojih za blagostanje, o pomenu izobraževalnega procesa za razvoj družbe, motivih za korupcijo, o socialni komponenti tržnega gospodarstva. V razpravi so s svojim pomisleki in vprašanji aktivno sodelovali tudi številni udeleženci prepolne Galerije Družina. Gosta in njegovega gostitelja so na koncu pospremili z dolgim aplavzom. Razpravi je sledil kratek družabni dogodek v preddverju Galerije Družina.

Vabljeni tudi k ogledu video posnetka dogodka!