200-letnica rojstva Ignacija Orožna, stolnega prošta in apostolskega protonotarja

Osrednja knjižnica Celje ob 200-letnici rojstva Ignacija Orožna, zgodovinarja in duhovnika, avtorja Celske kronike in enega izmed pionirjev zgodovinopisja v slovenskem jeziku, vabi na ogled razstave in predavanje Alenke Hren Medved.

Razstava je na ogled od 30. januarja do 28. februarja 2019 v II. nadstropju knjižnice. Predavanje bo v četrtek, 31. januarja 2019, ob 18. uri v oddelku Glasba film.

Orožen se je za lokalno zgodovino začel zanimati že v času svojega službovanja v Celju. Leta 1844 je postal član štajerskega zgodovinskega društva. Bil je v tesnih stikih z vodilnimi člani društva, od katerih si je pridobil posebna znanja s področja zgodovine, arheologije, epigrafike, numizmatike in umetnostne zgodovine. Zgodovinsko društvo za Štajersko je podpiralo nastajanje župnijskih, mestnih in trških kronik. Na podlagi smernic zgodovinskega društva je Orožen začel pisati celjsko in kasneje mozirsko župnijsko kroniko. Celjska rokopisna župnijska kronika je nastala v letih 1847–1852. Spisana je bila v lepi tekoči slovenščini. Obsegala je kroniko mesta Celje, celjskega okraja in kroniko vseh celjskih cerkva.

 

Dodatne informacije dobite pri Srečku Mačku na GSM: +386 70 647-644