4. obletnica delovanja Ljudske kuhinje Betlehem v Mariboru

15.5.2014 Maribor Karitas

V Mariboru je danes potekala novinarska konferenca na kateri so predstavili delovanje Ljudske kuhinje »Betlehem« (hiša kruha), ki deluje pod okriljem Nadškofijske karitas Maribor (NŠKM). Svojemu namenu je bila predana v začetku maja leta 2010. Nastala je kot odgovor na pereče in vse večje stiske vezane na prehrambno problematiko socialno najbolj ogroženih med nami ter v posledici pomembno vpliva na krepitev zdravja (redna uravnotežena prehrana – topel obrok) kot tudi širitev socialne mreže vključenih.

Storitve LKB (Ljudske kuhinje Betlehem) so močno vpete in povezane z drugimi programi pomoči Karitas – prvenstveno v krovni program pomoči NŠKM – sprejemno informacijska in svetovalna pisarna NŠKM ter ciljno v brezdomske programe NŠKM (Sprejemališče, Zavetišče, Ambulanta, ...).

LKB je razdelilna kuhinja. Vsak dan v letu je glede na finančne zmožnosti razdeljenih do 70 toplih obrokov. Sicer je optimalna planirana kapaciteta LKB do 150 oseb/dnevno. Tako je bilo v letu razdeljenih kar 20.668 kosil/toplih obrokov. Letos (2014) je razdeljenih že 7.087 kosil/toplih obrokov.

Poročilo


Besedilo je pripravil in posredoval generalni tajnik Nadškofijske karitas Maribor Darko Bračun.