51. narodno romanje bolnikov, invalidov in ostarelih k Mariji Pomagaj na Brezje

15.6.2019 Brezje Bolnik, Romanje

51. slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje bo v soboto, 15. junija 2019. Somaševanje bo vodil mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl. 

Ob 9.00 se bo na trgu pred cerkvijo po ustaljenem programu začela priprava na mašo z molitvijo rožnega venca in petjem, ob 10.00 pa bo slovesna romarska maša. Letos se bo maše udeležil veliki mojster Suverenega malteškega viteškega reda, njegova eminentna visokost knez fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto.

Romanje že od začetka ga organizira revija Ognjišče, najbolj razširjen mesečnik v Sloveniji. Letos se pri organizaciji prvič pridružuje Slovenska Karitas. Romanje je iz skromnih začetkov prešlo v nekakšen narodni dan bolnikov, ki ga v Cerkvi po svetu sicer obeležujejo na god lurške Matere Božje 11. februarja, v Sloveniji pa tretjo soboto v juniju.

Začetek romanj
Romanja invalidov in bolnikov je začel ustanovitelj revije Ognjišče Franc Bole, ki je obiskoval invalide, da bi jih predstavil v rubriki Naši preizkušani bratjev reviji Ognjišče. Rubrika obstaja v reviji še danes. Invalidi so povedali, da so osamljeni in da bi tudi oni radi poromali ter se srečali z drugimi preizkušanimi ljudmi. Takrat so nepokretni bolniki redko zapuščali dom. Tako je urednik prišel na idejo o posebnem romanju na Brezje. Prvo romanje je bilo 19. avgusta 1969 v cerkvi. Pozneje so ga zaradi velikega obiska preselili na trg pred cerkvijo (prvič leta 1972). V to romanje so bili že od začetka vključeni tudi številni prostovoljci, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi romanja.

Vloga prostovoljcev
Tako se poleg invalidov, bolnikov in starejših, ki jim je v prvi vrsti namenjeno, romanja udeležujejo tudi njihovi domači in številni prostovoljci, ki pomagajo bolnim in ostarelim romarjem. Delijo jim okrepčilo, poskrbijo za morebitno zdravniško pomoč ali priskrbijo duhovnika za spoved in pogovor. Najbolj zvesti pomočniki so skavtska združenja (odrasli skavti), malteški vitezi, nekatere mladinske veroučne skupine in številni posamezniki. Duhovniki med mašo bolnikom na njihovo željo podelijo tudi zakrament bolniškega maziljenja, pred njo pa zakrament sprave.

Mašo bo neposredno prenašalRadio Ognjišče. Na tak način bodo z dogajanjem na Brezjah lahko duhovno povezani tudi tisti, ki bodo zaradi bolezni ali starosti ostali doma oz. v bolnišnicah.

Pastorala bolnikov, invalidov in ostarelih v Cerkvi na Slovenskem
Vsakoletno romanje na Brezje je le ena od oblik skrbi Cerkve na Slovenskem za bolnike, invalide in ostarele. Ta se kaže tudi z duhovnim oskrbovanjem bolnikov v bolnišnicah in drugih podobnih zavodih, z različnimi cerkvenimi organizacijami in združenji invalidov in bolnikov ter kakor koli prizadetih. Mnoge župnije in pastoralna območja za bolnike in ostarele pripravljajo posebna srečanja. Duhovniki obiskujejo bolnišnice in domove ostarelih ter varovancem nudijo duhovno oskrbo. V večini bolnišnic in domov za ostarele so za bogoslužje urejeni ali predvideni posebni prostori. Številne župnije, župnijske ali dekanijske karitas poskrbijo organiziran prevoz romarjev na narodno romanje na Brezje, kar je tudi poseben del skrbi za bolne, invalide in ostarele.

 

Besedilo je posredoval mag. Božo Rustja.