7. svetovni kongres o pastorali migrantov

17.11.2014 Rim, Italija Pastorala, Srečanje

V Rimu bo na papeški univerzi Urbaniana od 17. do 21. novembra potekal VII. svetovni kongres o pastorali migrantov, ki ga organizira Papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih. Naslov kongresa je Sodelovanje in razvoj v pastorali migrantov. Med skoraj tristo udeleženci iz 93 držav bo Slovensko škofovsko konferenco zastopal Peter Kokotec.

To mednarodno posvetovanje bo obravnavalo sedanje in prihodnje strategije na področju migracije delavcev, ki vedno bolj narašča. Migranti s seboj po svetu prenašajo svoje znanje in tradicije ter s tem prispevajo h kulturni izmenjavi med različnim deželami. Posebej izseljenske družine potrebujejo pastoralno oskrbo, ki blaži mnoge težave zaradi izkoreninjenosti. Že skoraj 50% vseh migrantov so ženske, ki se več ne priseljujejo le k svojim družinskim članom, ampak številne same v tujini iščejo boljše bivanjske razmere. Vedno več je tudi mladih, ki odhajajo od doma in po svetu iščejo delo. Na kongresu bo govora o izzivih in sodelovanju pri zavzemanju za pravice in dostojanstvo migrantov.

Po svetu je 232 milijonov mednarodnih migrantov. V zadnjih dvajsetih letih se je njihovo število povečalo za 50%. V razvitih deželah prebiva 60% od vseh mednarodnih migrantov (preostalih 40% prebiva v deželah v razvoju), od katerih jih je bilo 60% rojenih v deželah v razvoju. Največ izseljencev prihaja iz Mehike (13 milijonov), Indije (12), Rusije (11), Kitajske (8), Bangladeša (6) in Ukrajine (6). Največ priseljencev prebiva v ZDA (43 milijonov), Rusiji (12), Nemčiji (11), Savski Arabiji (7) in Kanadi (7). Evropa je celina z največ priseljenci (72 milijonov), sledita Azija (71) in Severna Amerika (53). V Evropski uniji skoraj desetina prebivalcev ni rojenih v državi, kjer sedaj prebivajo, dve tretjini le-teh (32 milijonov) se je rodilo zunaj Evropske unije. Štirje svetovni migracijski tokovi so: sever-sever (iz razvitih držav v ZDA in Avstralijo), jug-jug (iz Ukrajine v Rusijo in obratno), jug-sever (iz Mehike in drugih dežel v razvoju v ZDA, iz Turčije v Nemčijo), sever-jug (iz ZDA v Mehiko, iz Portugalske v Brazilijo).

Papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih skrbi za naslednja področja:
- Migranti
- ljudje, ki se selijo
- Begunci in razseljeni ljudje

- Mednarodni študentje

- Turizem, romanje, sveti kraji

- Pastorala pomorcev (mornarjev)

- Pastorala v civilnem letalstvu

- Romska pastorala (Romi in Sinti)
- pastorala cirkusantov in karnevalov

- ulična in cestna pastorala


Udeležence kongresa bo na začetku pozdravil italijanski notranji minister g. Angelino Alfano, Kongres pa se bo zaključil z avdienco pri papežu Frančišku.

 

Peter Kokotec, zastopnik SŠK in koordinator za pastoralo Romov