Akcija o prometni varnosti pešcev

3.10.2016 Slovenija Akcija
Foto - Družina Foto - Družina

Med 3. in 16. oktobrom bo po celi Sloveniji potekala akcija Javne agencije RS za varnost prometa o osveščanju udeležencev v cestnem prometu. Namen akcije je dvojen: na eni strani spodbuditi pešce, da poskrbijo za svojo varnost predvsem z večjo vidnostjo (z uporabo odsevnih predmetov, svetlimi oblačili ali svetilkami) in na drugi strani opozoriti voznike na večjo pozornost in skrb za pešce, kot ranljivejšo in bolj ogroženo skupino udeležencev v prometu.

Agencija vabi župnije Katoliške Cerkve v Sloveniji, da informirajo vernike, ki obiskujejo bogoslužja v večernih urah, da poskrbijo za varno in odgovorno ravnanje v cestnem prometu. Povabilo velja še posebej starejšim, da se na ustrezen način zavarujejo in opozorijo na svojo prisotnost v prometu, saj vidnost v prometu pomeni tudi večjo varnost.

Statistični podatki opozarjajo na ogroženost pešcev v cestnem prometu, ki izhaja predvsem iz slabe vidnosti udeležencev.

Več na:

Priporočila za večjo varnost pešcev

Javna agencija RS za varnost prometa

Akcija Bodi viden