Božična poslanica koprskega škofa msgr. dr. Jurija Bizjaka

25.12.2014 Škofija Koper Božič, Škofija Koper

Bratje in sestre. Rojstvo Gospodovo pomeni veliko prelomnico v poteku zgodovine človeštva in možno je postaviti vprašanje, v čem se leto rojstva Gospodovega razlikuje od vseh predhodnih in poznejših let. Kaj je potek dogodkov pripeljalo do tega, da je čas dozorel, da je prišla polnost časov in je napočil dan, ko so se uresničila tisočletna pričakovanja izvoljenega naroda?

Na svetovni in mednarodni ravni nikakor ni mogoče najti kaj posebno značilnega, o čemer bi se lahko reklo, da je sprožilo božično zgodbo. Rimski imperij, v okvir katerega je takrat spadalo tudi ozemlje današnjega Izraela, je že dolgo poprej in tudi pozneje obvladoval ves tedaj znani svet in ga več kot uspešno vodil in urejal.

Tudi na ravni izvoljenega ljudstva ni mogoče najti nobenega posebnega dogodka, ki bi ga lahko imeli za vzrok ali za povod Gospodovega prihoda. Na ozemlju obljubljene dežele je tedaj živelo okrog milijon judov, ki so bili pomešani med približno enako število prebivalcev drugih narodov in verstev, s katerimi so bili v stalnem boju za svoje narodne in verske običaje in navade.

V tem milijonu judov pa je v letu Gospodovega rojstva živelo tudi okrog tisoč zaročencev iz Judovega rodu. In prav med temi tisoč zaročenci sta bila tudi Jožef in Marija iz Davidovega kraljevega rodu, izvoljenca Gospodova, ki ju je obsenčila moč Najvišjega in se nista bala prepustiti se popolnoma njegovemu skrivnostnemu in veličastnemu načrtu. Skrivnost Božiča je skrivnost teh dveh zaročencev.

Bratje in sestre. Prav nobenega razloga nimamo, da bi ne verjeli v skrivnostni načrt, ki ga ima naš Stvarnik prav z vsakim izmed nas. Zato se z veseljem lotevamo svojih vsakodnevnih opravil in zato z veseljem slavimo rojstvo Gospodovo in z velikim pričakovanjem stopamo v novo leto, ki prihaja. Vsem želim obilje božičnega miru in svetega blagoslova v prihajajočem letu. Mir Gospodov naj bo vedno z vami.