Dejavnostna platforma Laudato si’

4.1.2022 Katoliška cerkev Okolje, Sveti sedež

Dejavnostna platforma Laudato si’ je edinstveno sodelovanje med Vatikanom, mednarodno koalicijo katoliških organizacij ter »vsemi moškimi in ženskami dobre volje« (LS 3). 

Temelji na prednostih in resničnosti skupnosti po vsem svetu ter vsem omogoča, da sprejmejo »odločno ukrepanje tukaj in zdaj« na skupni poti proti boljši prihodnosti (LS 161).

Nujno je treba ukrepati. Naš Stvarnik je poklical človeško družino za oskrbnico stvarstva, vendar smo ta klic zanemarili. Naš planet, ki je vse bolj vroč, umazan in mrtev, povečuje tveganje trpljenja. Predvsem trpijo najbolj ranljivi.

V tem trenutku kairosa se odzovemo na klic k zdravljenju naših odnosov z Bogom, našimi sosedi in samo Zemljo. S pomočjo dejavnostne platforme Laudato si’ skupaj hodimo po »poti obnove« (LS 202).

Platforma ponuja:

  • smernice za načrtovanje Laudato si’, ki jih lahko vaša ustanova, skupnost ali družina uporabi, da prepozna in udejanji vaš odziv na Laudato si’;
  • procesno usmerjen pristop, ki se odziva na karizmo vaše institucije, skupnosti ali družine;
  • smernice za ukrepe, ki pomagajo graditi boljšo prihodnost v skladu s cilji Laudato si';
  • priznanje vašega napredka.

Navdih udeležencev
Ustanove, skupnosti in družine, ki se včlanijo v dejavnostno platformo Laudato si’, lahko dosegajo resničen napredek v smeri trajnosti v celostnem duhu Laudato si’. Kot del naše skupne zaveze, da skupaj gradimo boljšo prihodnost, lokalni voditelji razmišljajo o tem, kako so njihove vrednote povezane s cilji Laudato si’, in pripravljajo načrte za konkretne ukrepe v naslednjem letu.

Dokumente in videoposnetke udeležencev, ki razmišljajo o ciljih Laudato si' ter so že izdelali načrte, si lahko ogledate na spletni strani: https://laudatosiactionplatform.org