Nabirka za Petrov novčič 2023

29.6.2023 Katoliška cerkev Dobrodelnost, Sveti sedež

Nabirka za »Petrov novčič« bo na praznik svetih apostolov Petra in Pavla, v četrtek, 29. junija 2023.

Petrov novčič je starodavna nabirka Cerkve za naslednika apostola Petra, s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške cerkve. Zahvaljujemo se vsem, ki namenijo svoj dar papežu Frančišku, nasledniku apostola Petra.

Na voljo je tudi posebna spletna stran http://www.obolodisanpietro.va/, kjer je predstavljena finančna pomoč, ki jo verniki ponudijo svetemu očetu, ta pa jo potem nameni za potrebe vesoljne Cerkve in različne karitativne dejavnosti. Vernikom se zahvaljujemo za darežljivost.

Zgodovina Petrovega novčiča

Nabirka Petrov novčič kot dar svetemu očetu se je uveljavila v 7. stoletju, ko so Anglosasi sprejeli krščansko vero. Že od samega začetka je bila povezana s praznikom apostola Petra, ki mu je Jezus zaupal svojo Cerkev. V naslednjih stoletjih se je s sprejemanjem krščanstva drugih evropskih ljudstev širila, vedno kot znamenje hvaležnosti in bližine papežu, kot izraz enosti Cerkve in cerkvene soodgovornosti.

Izraz »Petrov novčič« se je od srednjega veka dalje uporabljal za letni prispevek, ki so ga Svetemu sedežu plačevale države ali lokalna gospostva. S protestantsko reformacijo in koncem fevdalnega režima pa so ti odnosi med evropskimi monarhijami in papežem prenehali. V 19. stoletju, malo pred propadom Papeške države (1870) in izgubo rent od posesti, se je po vsej Evropi in čezmorskih državah pojavila presenetljiva pobuda vernikov, da papežu ponudijo materialno pomoč. Ta ljubeč odziv katoličanov je bil za svetega očeta velika tolažba in spodbuda. Tudi v tistem kriznem času je poskrbel za najbolj trpeče (spomnimo na katastrofalni potres na Hrvaškem leta 1881) in jim namenil del prispevkov v okviru Petrovega novčiča. Papež tako že od nekdaj podporo, ki jo prejme, podeli s tistimi, ki potrebujejo pomoč. Na ta način izraža pozornost očeta, ki skrbi za vse svoje otroke: prejema, da bi dajal tistim, ki v določenem trenutku najbolj potrebujejo pomoč.[1]

s. Marija Šimenc FMA
Generalna tajnica SŠK