Delo vojaškega vikariata za pripadnike Slovenske vojske

24.5.2013 Poljče Vojaški vikariat
Vojaški kaplan Aleksander Urek je daroval mašo za tiste udeležence delavnice, ki so to želeli. Vojaški kaplan Aleksander Urek je daroval mašo za tiste udeležence delavnice, ki so to želeli.

V objektu MORS v Poljčah je delavnico na temo samospoštovanje in osebna rast v okviru aktivnosti Vojaškega vikariata pripravil in izvedel VVU XI. r. Franc Kokalj, pastoralni asistent. Potekala je v duhu vodenih meditacija, osebnih zapisov, pogovorov v parih, v trojicah in v celi skupini in tudi v osebnem študiju posameznih člankov, ki zadevajo področje človekovega telesnega, duševnega in duhovnega delovanja.

V nedeljo je vojaški kaplan Aleksander Urek za tiste, ki so želeli, daroval sveto mašo.   

Udeleženci delavnice so izrazili veliko zadovoljstvo ob predlagani temi in v evalvacijskem zapisu predlagali, da bi delavnico v prihodnje vsebinsko nadgradili tudi s temami s področja čustvene inteligence.

Delavnica je ena v nizu ostalih, ki jih vikariat še pripravlja v letošnjem letu: vikend za družine in pare, tečaj meditacije, duhovna obnova, dnevi vere in športa …

Silvestra Sadar