Dobrodelna akcija Za srce Afrike 2020 - pomoč iz Slovenije, ki ljudem v Afriki prinaša preživetje in razvoj, je v času pandemije še dragocenejša

27.8.2020 Slovenija Afrika , Karitas
s. Anka Burger, misijonarka v Ruandi - Foto: Jana Lampe s. Anka Burger, misijonarka v Ruandi - Foto: Jana Lampe

Slovenska karitas v drugi polovici avgusta letos začenja jubilejno 15. dobrodelno akcijo Za srce Afrike. Namenjena je humanitarni in razvojni pomoči najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki, ki zaradi splošne revščine, posledic podnebnih sprememb ali konfliktov nimajo osnovnih dobrin in pogojev za preživetje in dostojno življenje.

Stiske revnih v Afriki se letos povečujejo, saj družine večinoma živijo od dnevnega zaslužka, ki ga zaradi omejitve gibanja ob pandemiji COVID-19 pogosto ni. Lakota je najhujša posledica, ki jo najbolj občutijo otroci, saj zaradi zaprtja šol ne dobijo obroka hrane, ki je pogosto edini v dnevu. »Ta stiska bo izsesala še zadnje človeške moči in če močno udari še virus, si pri našem zdravstvenem sistemu niti misliti ne upam, kaj se bo zgodilo,« je dejal misijonar Janez Krmelj iz Madagaskarja. 

Slovenska karitas z zbranimi sredstvi Za srce Afrike v sodelovanju s slovenskimi misijonarji in lokalnimi Karitas, predvsem na revnem podeželju v osrčju Afrike (Ruanda, Burundi, Centralnoafriška republika) in na Madagaskarju, podpira projekte s področja oskrbe z vodo in hrano ter zdravstva in šolstva ter omogočanja dela domačinom, kar ljudem prinaša trajno upanje za boljšo prihodnost in razvoj v domačem okolju. Zelo so hvaležni Sloveniji za vso pomoč. Čutijo, da niso sami v svoji stiski. 

V zadnjih 14. letih je bilo s pomočjo zbranih sredstev v akciji Za srce Afrike in s sofinanciranjem posameznih projektov s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS ter Misijonskega središča, v posameznih državah Afrike (Ruanda, Burundi, Centralnoafriška republika, Malavi, Madagaskar) zgrajenih/obnovljenih in opremljenih 7 šol in vrtec, 6 zdravstvenih centrov, center za fizioterapijo, 3 porodnišnice ter 15 vodnjakov. Na stotine domačinov je pri tem dobilo delo in zaslužek za preživetje družin. S hrano je bilo rešenih mnogo življenj podhranjenih otrok. Dosedanja pomoč iz Slovenije, ki dnevno lajša življenje 250.000 ljudem v srcu Afrike, je zato neprecenljive vrednosti. Dolgoletna pomoč iz Slovenije ima konkretne učinke na življenja ljudi v Afriki. Domačini predvsem na revnem podeželju imajo boljše osnovne pogoje za življenje in lažje preživijo, so bolj samostojni, mnogim se je povrnilo človekovo dostojanstvo. 

Lani je bilo zbranih 184.750 EUR. 

Realizacija pomoči akcije Za srce Afrike v 2019:

  • V kraju Bujumbura v Burundiju je bila v sklopu Centra Akamuri, kjer imajo v dnevni oskrbi 160 otrok in mladih z motnjami v razvoju in tudi gibalno ovirane, omogočena gradnja primernih prostorov za fizioterapijo. V dela je bilo vključenih 80 domačinov. »Nikakor si nisem upala misliti, da se bodo dela tako hitro odvijala. V vsem tem vidim otipljiv čudež Ljubezni in plemenitost slovenskih dobrotnikov. Iskrena hvala za vse, kar storite za naše otroke!« je dejala misijonarka sestra Vesna Hiti, ki je spremljala gradnjo.
  • V Kiguhu v Burundiju podprt zaključek gradnje dodatnih 6 učilnic osnovne šole, zbornico in sanitarije za 900 otrok. Ker je manj učencev v razredu, se jim je že izboljšal učni uspeh.
  • V Safi v Centralnoafriški republiki je bila v sodelovanju s. sestro Bogdano Kavčič zagotovljena hrana za več kot 200 podhranjenih otrok in doječe matere ter delno podprta gradnja dveh vodnjakov za potrebe zdravstvenega centra, vrtca in lokalnega prebivalstva.
  • V okrožju Karongi v Ruandi se je ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS in s Caritas Rwanda nadaljevalo z izvedbo projekta za 600 revnih družin. Poučeni so bili o kmetijskih praksah. Posadili so 643.000 dreves in izdelali 5 ha teras za preprečevanje erozije. Usposobljeni so bili za zagon obrti in prejeli so subvencije, kar jim že prinaša dohodek. V času COVID-19 so prejeli hrano in higienske pripomočke.
  • V Ampitafa na Madagaskarju je bil podprt nakup 10 ton riža in olje za dnevne obroke za 292 otrok iz šole in vrtca, ki bi se sicer učili lačni. V času zaprtja šol zaradi COVID-19 so hrano razdelili bolnim otrokom in porodnicam.             

S pomočjo letošnje akcije Za srce Afrike bodo podprti sledeči projekti

  • V Safi v Centralnoafriški republiki se bo nadaljevalo z nakupi hrane za okoli 300 podhranjenih otrok in za njihove matere, kar bo še posebej dragoceno v času pandemije.
  • V Bujumburi v Burundiju bo v sodelovanju s sestro Vesno Hiti v centru za otroke in mlade s posebnimi potrebami podprta gradnja prostorov za delovno terapijo; mizarstvo, izdelovanje mila in šivalnico, za njihovo vključevanje v normalno življenje ter gradnja kuhinje.
  • V okrožju Karongi v Ruandi bodo ob sofinanciranju MZZ izvedena usposabljanja za 250 domačinov za izdelavo opek s pomočjo 5 preš iz Slovenije in znanja podjetja Damahaus prestige, spremljalo se jih bo v dejavnostih, ki jim prinašajo dohodek. 11 lokalnih skupnosti bo prejelo vodne črpalke. Še dodatnim 130 družinam se bo omogočilo sončne celice z lučjo.
  • V Mukungu v Ruandi s. Bogdana Kavčič v okviru zdravstvenega centra prosi za podporo pri nakupu stola za opravljanje zobozdravstvenih storitev.
  • V Ampitafa na Madagaskarju Janez Krmelj ponovno prosi za podporo pri nakupu riža za okoli 300 otrok. S hrano se bo v času epidemije pomagalo tudi drugim. 

Darovalci svoj lahko nakažejo na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ, TRR: SI56 02140-0015556761, sklic: SI 00 2127 namen: Za srce Afrike. Ali pa pomagajo s SMS sporočilom AFRIKA ali AFRIKA5 na 1919 in prispevajo 1 oz. 5 EUR. Zgibanka s položnico bo na voljo tudi v septembrski številki revije Ognjišče. Več na http://www.karitas.si/akcije/za-srce-afrike/»HVALA vsakemu za vsak dar!«


Akcija Z delom do dostojnega življenja: 

Slovenska karitas v sklopu akcije Za srce Afrike letos že enajsto leto nadaljuje z akcijo in izvedbo programa Z delom do dostojnega življenja preko že 642 darovalcev iz Slovenije z vsakomesečnim darom podpira plačilo za delo staršev iz več kot 300 revnih družin v Afriki (Ruandi, Burundiju, Centralni Afriki, Eritreji in na Madagaskarju) ter 17 v Albaniji in 16 na Šrilanki. Revna družina na afriškem podeželju potrebuje dodatnih 24 EUR, v mestu 48 EUR, v Albaniji 50 EUR in na Šrilanki 30 EUR na mesec, da dostojno preživi, da ima dovolj hrane, dostop do zdravil in šolskih potrebščin za otroke. Po desetih letih izvedbe so se mnoge družine že postavile na lastne noge, namesto njih so misijonarji v program vključili druge. 

Z dnevno odpovedjo, kot je 1 EUR na dan, tako lahko posamezniku na drugem kontinentu omogočimo redno delo in njegovi družini spremenimo življenje. Tudi letos se bo na ta način podprlo nove revne družine v Burundiju, Ruandi, Ugandi, Albaniji in na Šrilanki. Zbira se tudi mesečni dar za plačilo dela zdravstvenih delavcev in učiteljev na misijonih v Afriki. Lani je Karitas podprla delo 9 zdravstvenih in 9 pedagoških delavcev v Afriki. Vabi nove mesečne darovalce, kar lahko storijo preko trajnika ali položnic. Podrobnosti v prilogi in na tej strani

Lani so v sklopu akcije začeli tudi z akcijo KUPIM KOZO. Do sedaj je bilo kupljenih in razdeljenih 430 koz za družinam v Afriki in 60 v Albaniji in z njihovo pomočjo lažje preživijo Več o akciji na https://www.karitas.si/kupim-kozo/

 

Peter Tomažič
Generalni tajnik Slovenske karitas

Kontakt: [email protected], GSM: 031/344 481