Dobrodelna prireditev Gradimo skupaj lepšo prihodnost

25.4.2014 ob 19:00 Marezige Karitas, Zdravje

Zavod karitas Samarijan, program Vrtnica, socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom vabi na dobrodelno prireditev v petek, 25. aprila 2014, ob 19. uri v Zadružni dom Marezige z naslovom Gradimo skupaj lepšo prihodnost.

Nastopili bodo: Pihalni orkester Marezige, Orange juice band, Skupina Gamsi, Skupina Mladi Gamsi, KD Šavrini in anka Šavrinke, Otroci osnovne šole Marezige, Plesni studio Petra, Ansambel Hit in Four World.

Vstopnine ni. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni pomoči Vrtnici – stanovanjski skupnosti v Truškah.

Namen:

Dobrodelna prireditev je namenjena osveščanju o problematiki alkoholizma in predstavitvi programa ter zbiranju sredstev za pomoč programu Vrtnica – stanovanjski skupnosti v Truškah (za dvig kvalitete življenja, saj smo s sredstvi zelo omejeni, investicijskih sredstev (urejanje in vzdrževanje prostorov) pa sploh nimamo, a bi zelo radi uredili kopalnico ipd.). Zato bodo v ta namen namenjeni tudi prostovoljni prispevki.

Pomoč programu:

Naš program in dobrodelno prireditev je mogoče podpreti tudi z nakazilom na TRR: 24500-9004236045 pri Raiffeisen bank s pripisom: »Vrtnica – gradimo skupaj lepšo prihodnost.« ali vsaj »Vrtnica – donacija«. Prav tako smo veseli materialne pomoči.


PROGRAM VRTNICA – socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom

Zavod Karitas Samarijan izvaja program Vrtnica – socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom 9. leto. Program je visokopražni, saj zahteva popolno abstinenco. Program je namenjen osebam, ki so v  fazi zasvojenosti z alkoholom in tudi zagotavljanju podpore osebam, ki jim bolnišnično zdravljenje ne zadostuje – v tem primeru kot podaljšana rehabilitacija. V Bertokih imamo pisarno, prostore za skupinske dejavnosti in stanovanjsko skupnost II. faze programa. Stanovanjska skupnost I. faze programa pa se nahaja v Truškah, kjer je prostora za 8 uporabnikov.

Zagotavljamo skupinsko urejanje življenja z bivanjem v stanovanjski skupnosti. V II. fazo uporabniki preidejo po dopolnjenih 9 mesecih bivanja v prvi fazi programa. Skupno traja bivanje v skupnosti 18 mesecev, nadaljuje pa se v fazi reintegracije. Stanovanjske skupnosti vodijo in usmerjajo strokovni kader ter laični terapevti. Uporabniki pod vodstvom terapevta vodijo gospodinjstvo, urejajo okolico hiše, skrbijo za živali (koze, prašiči, zajci ipd.), pomagajo in izvajajo razna vzdrževalna dela, obdelujejo vrt in njivo. Pomemben del osebne rasti in rehabilitacije pa je tudi skupina za samopomoč, individualni razgovori, biblioterapija (prebiranje gradiv in pogovor v skupini o prebranem), delajo po korakih Anonimnih alkoholikov ... Življenje v skupnosti oblikuje hišni red in pravilniki, ki se jih morajo uporabniki držati.

Program Vrtnica nudi v času abstinence svojim članom oporo pri uresničevanju življenjskih ciljev: ohranjanje abstinence, iskanje stanovanja in zaposlitve, vzpostavljanje stikov z matično družino in vključevanje v socialno mrežo ter drugih manjših ciljev. Po odhodu v samostojno življenje omogoča materialni in čustveni suport ter povezanost preko telefona in osebno z zaposlenimi na programu ter z drugimi uporabniki.

Načeloma vsako leto zaključita bivanje v stanovanjski skupnosti vsaj 2 uporabnika, ki se uvrstita med uporabnike v reintegraciji. Tako imamo največkrat 10 uporabnikov v stanovanjskih skupnostih, 9 uporabnikov v fazi reintegracije. Uporabniki prihajajo iz vse Slovenije. Vzporedno poteka tudi delo s svojci naših uporabnikov, kakor tudi informativno svetovalno delo z osebami, ki iščejo pomoč zaradi svoje stiske ali stiske sorodnikov povezane s prekomernim uživanjem alkohola.

Financiranje programa v letu 2014:

1)    Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
2)    FIHO,
3)    Prispevki uporabnikov,
4)    Zavod za zaposlovanje – javna dela,
5)    Škofijska karitas Koper in nekatere Župnijske karitas z materialno pomočjo,
6)    Občina Piran in občina Koper.

Informacije in kontakti:

-       PROGRAM VRTNICA – socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom, Markova 38, Bertoki; 6000 KOPER
-       Telefon in e-pošta: 059 02 77 88 ali 040 980 464, [email protected], facebook: Vrtnica Zavod karitas Samarijan, internetna stran: www.zavodsamarijan.si
-       Strokovna vodja: Davorina Petrinja Pirnat, 040 980 464,
-       Laična terapevta: Marjan Drčar,  041 982 373 in Tomislav Pevec, 031 489 958

PLAKAT

Besedilo je pripravila in posredovala Davorina Petrinja Pirnat, ki je na voljo tudi za dodatne informacije.