Publikacije SŠK

 

Navodilo o redu devic Ecclesiae Sponsae Imago

Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja je 8. junija 2018 izdala navodilo o ordo virginum oz. redu devic z naslovom Ecclesiae Sponsae Imago ali Podoba Cerkve kot Kristusove neveste. Gre za prvi dokument apostolskega sedeža, ki poglablja lastnosti in ureditev te oblike življenja. 

Navodilo o redu devic z naslovom Ecclesiae Sponsae Imago


Pridite in poglejte

Septembra letos smo v Cerkvi na Slovenskem začeli novo pastoralno leto, v okviru katerega bomo na različnih nivojih – od posameznih škofij, dekanij, župnij, skupin, redovnih skupnosti ter laiških gibanj, skupnosti in združenj – proučevali krovni dokument slovenskega pastoralnega načrta z naslovom Pridite in poglejte. Duhovniki in nekateri pastoralni sodelavci so dokument obravnavali na letošnjem pastoralnem tečaju, konec meseca bo o vsebini dokumenta potekala nacionalna konferenca o mladinski pastorali, širši javnosti pa je bil predstavljen tudi na novinarski konferenci.

Pridite in poglejte


Dar Svetega pisma

V letu 2007 posveča Cerkev na Slovenskem posebno ljubečo pozornost Knjigi knjig, knjigi Svetega pisma. Sveto pismo kot edinstveni Božji dar človeštvu želimo postaviti v središče našega verskega in kulturnega življenja. Ne samo zaradi njene častitljive starosti in vsesplošne razširjenosti, ne samo zaradi najvišje človeške modrosti, ki je zbrana v njej, temveč predvsem zato, ker gre za knjigo Božjega razodetja. Vsak temeljni premislek o človeku, svetu in večnosti najde v tej knjigi svoj izvor ali odmev. To je edina knjiga, ki prenese besede: "Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle" (Mt 24,35).

Dar Svetega pisma


Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem

Leta 2002 je izšel Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem. Cilj posinodalnega dneva je na osnovi sprejetih sklepov, ki so bili uresničeni, in dejanskega stanja, začrtati osnovne usmeritve Cerkve na Slovenskem za prihodnjih nekaj let.

Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem


Katekizem katoliške Cerkve - Kompendij

Kompendij, ki ga zdaj predstavljam vesoljni Cerkvi, je zvest in zanesljiv povzetek Katekizma katoliške Cerkve. V strnjeni obliki vsebuje vse bistvene in temeljne prvine vere Cerkve. Tako sestavlja, kakor je želel moj predhodnik, nekakšen vademekum, ki omogoča ljudem – tako verujočim kot neverujočim –, da z enim samim pogledom zaobjamejo celotno panoramo katoliške vere. V svoji zgradbi, vsebinah in govorici Kompendij zvesto odseva Katekizem katoliške Cerkve. Kot povzetek bo hkrati pomagal in spodbudil, da bodo ljudje omenjeni katekizem še bolj spoznali in se vanj poglabljali.

Katekizem katoliške Cerkve - kompendij


Kultura poklicanosti - I. del

Medškofijska komisija za duhovne poklice je pripravila uporabno gradivo v dveh delih, ki želi biti v pomoč pri uresničevanju ene izmed temeljnih nalog vsake župnijske ali druge cerkvene skupnosti, ki je pastoralno delo za odkrivanje, rast in spremljanje božjega klica v duhovni poklic. Pravzaprav je to zelo občutljivo delovanje, saj se dotika najbolj intimnih področij človeka kot Božje podobe, ki v svojem srcu lahko komunicira z Bogom, sliši njegov glas in se more odzvati ali ne. Duhovni poklici niso sad delovanja skupnosti, ampak Boga in poklicanega, skupnost pa je tisto okolje, ki lahko ta dialog poklicanosti med Bogom in človekom olajša, nudi potrebno oporo in pomoč. Božji klic lahko pride tudi po drugem človeku ali po življenju neke skupnosti. Zato je pastoral duhovnih poklicev izjemnega pomena.

Kultura poklicanosti - I. del


Kultura poklicanosti - II. del

Priročnik z naslovom »Kultura poklicanosti« želi biti čim bolj praktična in uporabna knjiga. Zato ima podobno zgradbo kot jo zasledimo v slovenskih in tujih encikolopedijah in slovarjih. V slovenskem prostoru imamo več knjig, ki na zelo pregleden in poučen način vodijo bralca skozi bogato vsebino.

Kultura poklicanosti - II. del - Delo za duhovne poklice na župniji


Cerkveni poklici in službe

V knjižici so prvič na enem mestu zbrane in predstavljene številne oblike poklicanosti v Cerkvi. Prvo poglavje govori o laikih, ki imajo radi Gospoda in Cerkev in želijo svoje darove in talente dati na voljo tako na področju prostovoljnega kot tudi poklicnega udejstvovanja. Drugo poglavje predstavlja delovanje duhovnikov in diakonov, tretje pa spregovori o Bogu posvečenih osebah. Udejstvovanje laikov ima v Cerkvi na Slovenskem lepo tradicijo. Mnogi možje in žene danes delujejo na oznanjevalnem, liturgičnem in karitativnem področju.

Cerkveni poklici in službe