Donacije dohodnine Slovenski karitas

13.6.2012 Slovenija Karitas

Slovenski karitas je za leto 2011 donacijo iz dohodnine tudi tokrat namenilo največ posameznikov in sicer 12.745. Na ta način so zbrali 157.541,66 €, s katerimi bodo pomagali najbolj ogroženim. Povprečen znesek iz naslova dohodnine je povprečno znašal 12 €. Sodelavci Karitas se za zaupanje zahvaljujejo in se za podporo priporočajo tudi v prihodnje.

Sredstva, zbrana z dohodnino, na Slovenski karitas namenijo ljudem v stiski. S posredovanjem šestih škofijskih Karitas jih po vsej Sloveniji porabijo za najnujnejše potrebe in druge stiske, ki so na posameznih območjih v ospredju. Poleg redne pomoči pri plačilu stroškov za hrano, ogrevanje in položnice, sredstva iz dohodnine namenjajo tudi za druge programe kot sta ljudska kuhinja ali pomoč brezposelnim, pa tudi za posebne programe za pomoč starejšim in otrokom. Manjši del sredstev namenijo za razvoj prostovoljstva in lokalne razvojne programe.

Nekaj reprezentativnih podatkov iz poročila mreže Karitas za leto 2011

Pomagali so več kot 138.204 ljudem v vseh slovenskih krajih. Dobrodelne pomoči s strani Karitas je bilo deležnih 122.740 družin in njihovih družinskih članov, 12.196 starejših oseb, 2.412 migrantov in 856 brezdomcev. Pri razdeljevanju je bilo aktivno udeleženih 11.146 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 519.690 ur prostovoljnega dela. Razdelili so 3.166 ton hrane. 7.580 gospodinjstev je prejelo pomoč v obliki plačila stroškov za položnice. 10.800 otrok je prejelo šolske potrebščine v obliki paketa ali bona za delovne zvezke. V različne oblike družabnosti je bilo vključenih več kot 46.000 starejših oseb. Otroci so bili deležni obdarovanj ob praznikih in učne pomoči. Letovanj družin, otrok in starejših v Portorožu se je udeležilo 677 oseb.

Informacija za morebitne nove donatorje dohodnine

Morebitni zainteresirani lahko 0,5 odstotni delež odmerjene dohodnine še vedno namenijo Slovenski karitas za programe pomoči ljudem v stiski. V tem primeru morajo izpolniti priloženi obrazec. Dodatne informacije dobite na sedežu Slovenske karitas na Kristanovi ulici 1 v Ljubljani, tel. 01/300–59–60, e-naslov [email protected] ali na spletni strani www.karitas.si


Besedilo je pripravil generalni tajnik Slovenske karitas Imre Jerebic.