Dvojezična Fama actorum Katoliškega inštituta za maj-junij 2016

Logotip Fama Actorum Logotip Fama Actorum

Dragi prijatelji, pred vami je Fama dvojezična actorum, marec-april 2016.

Iz vsebine:

 • IESE Business School Executive Day: Design Thinking – “Beyond Innovation! Design Thinking at Apple”
 • Zajtrk bodočih študentov Fakultete za poslovne vede z direktorjem Katoliškega inštituta. Direktor Naglič: “Vabljeni k vpisu!”
 • Univerzitetni in magistrski program Poslovne vede
 • S študenti FPV na XXI International Week Edutus College v Budimpešti
 • Rezultati razpisa Interreg 2014-20
 • Komentar: Venezuela na robu propada
 • Pričetek izpitnega obdobja 
 • Pred izidom prve številke Res novae, redne periodične znanstvene publikacije Katoliškega inštituta za celovito znanost
 • Prejeli odločbo Nakvis o ponovni akreditaciji zavoda
 • Podpisali nove Erasmus pogodbe
 • Komentar: Ustavni sodniki v službi (ne)pravičnosti?

Dear Friends,

A bilingual Fama Actorum March - April 2016 has arrived.

From the content:

 • IESE Business School Executive Day: Design Thinking – “Beyond Innovation! Design Thinking at Apple”
 • Breakfast of future students of the Faculty of Business Studies with Mr. Naglič, the director of the Catholic Institute. Mr. Naglič: "Cordially invited to enroll!"
 • Undergraduate and Master program of Business Studies
 • Students visited the XXI International Week Edutus College in Budapest
 • The Results of the Interreg 2014-20 Call
 • Commentary: Venezuela on the Brink of Collapse
 • The Exam Period Begins 
 • Prior to Publication of the first Issue of the Res Novae, a Regular Periodic Scientific Journal of the Catholic Institute
 • Re-Accreditation of the Faculty is Confirmed
 • New Erasmus Contracts have been Signed
 • Commentary: Constitutional Judges in Service of (In)Justice?

Celotna verzija / Full Version