Dvojezična Fama actorum Katoliškega inštituta za marec-april 2016

Fama actorum Katoliškega inštituta Fama actorum Katoliškega inštituta

Dragi prijatelji, pred vami je Fama dvojezična actorum, marec-april 2016.

Iz vsebine:

 • Bodočim študentom Fakultete za poslovne vede: pridite na dneve odprtih vrat!
 • Pričeli smo z vpisom nove generacije študentov v UNIVERZITETNI in v MAGISTRSKI program POSLOVNE VEDE za leto 2016-17
 • Pred obiskom ocenjevalcev Nacionalne Agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS)
 • Vodstvo FPV na obisku pri Mednarodni univerzi Katalonije
 • Alejandro A. Chafuen gost na Fakulteti za poslovne vede
 • Gostovanje Fakultete za poslovne vede v oddaji Kolokvij na radiu Ognjišče
 • Ponovna akreditacija: prejeli poročilo skupine strokovnjakov Nakvis o ponovni akreditaciji zavoda
 • Univerzitetni in magistrski študij poslovnih ved na Fakulteti za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu
 • Na mednarodni izmenjavi gostimo CEEPUS študenta s Slovaške in s Poljske
 • Intervju za Časnik.si
 • Res novae: poziv avtorjem na temo aktualnosti papeževe okrožnice Laudato si

Dear Friends,

A bilingual Fama Actorum March - April 2016 has arrived.

From the content:

 • Future students: come and visit the Faculty of Business Studies
 • The enrollment for the 2016-17 term to the UNDERGRADUATE and MASTERS programme at the Faculty of Business Studies is now open
 • Awaiting the Evaluation Commission of the National Agency for the Quality Assurance in Higher Education (NAKVIS)
 • Dean and Director at the Universitad Internacional de Catalunya (UIC)
 • Alejandro A. Chafuen visited the Faculty of Business Studies
 • Students of the Faculty of Business Studies were hosted by Radio Ognjišče at the radio show Kolokvij
 • Renewed Accreditation: a Report of the Nakvis Evaluation Commission has arrived
 • Undergraduate and Masters programmes of Business Studies at the Faculty of Business Studies
 • Hosting students from Slovakia and Poland at their CEEPUS Mobility studies
 • Interview for Casnik.si
 • Res novae: Call for papers on the actuality of the Pope Francis's encyclical Laudato si

Najdete jo tukaj.

Katoliški inštitut