Ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab pri SŠK je odprta za pogovore na temo zaščite otrok

21.5.2019 SŠK, Medij, Zaščita otrok
Foto: https://pixabay.com Foto: https://pixabay.com

V medijih in spletnih komentarjih so se v zadnjih dnevih pojavljala ugibanja, kakšen je odnos slovenskih škofov ter redovnih predstojnikov do odkrivanja, preprečevanja ter ozaveščanja o spolnih zlorabah. Slovenska škofovska konferenca (SŠK) želi javno poudariti, da ob lastnem prizadevanju za zaščito otrok, spremlja tudi prizadevanje vseh civilno družbenih pobud in državnih organov na tem področju ter je odprta za sodelovanje z njimi. 

Škofje in redovni predstojniki želijo sprejemati predvsem žrtve in njihove svojce ter jim biti blizu pri soočenju s posledicami spolnih zlorab. V strokovno pomoč jim je Ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab pri SŠK, ki nudi žrtvam pravno in psihološko pomoč ter škofom in redovnim predstojnikom predlaga ukrepe v posameznih primerih. Ekspertna skupina je strokovni organ Katoliške Cerkve na tem področju, zato je njena naloga tudi sodelovanje s civilno-družbenimi pobudami in državnimi organi, ki se strokovno ukvarjajo z zaščito otrok. Zato je najbolj primerna oblika sodelovanja škofov in redovnih predstojnikov z zainteresiranimi civilno-družbenimi skupinami vzdrževanje strokovnih stikov preko Ekspertne skupine, za kar so usposobljeni in imenovani člani te skupine.

SŠK poudarja, da obvezna naznanitev vseh indicev, informacij in sumov spolnih zlorab državnim organom pred začetkom notranje cerkvenih postopkov ne pomeni, da ti primeri ne bodo tudi ustrezno cerkveno pravno obravnavani. S takšnim pristopom želimo zgolj omogočiti policiji, da brez motenj opravi ustrezna preiskovalna dejanja oz. forenzične postopke, ki so potrebni za zavarovanje dokazov in zaščito pričevanj, da se lahko v morebitnih nadaljnjih pravosodnih postopkih z gotovostjo ugotovi resnica. Od tovrstnih ugotovitev so v veliki meri odvisni tudi cerkveno pravni postopki, ker Katoliška Cerkev ne razpolaga z lastnimi preiskovalci oz. forenziki. Katoliška Cerkev je pri ugotavljanju resnice o posameznem primeru suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, zlasti starem več let ali desetletij, odvisna od strokovnih izsledkov državnih preiskovalnih organov.

SŠK obžaluje, da nekateri posamezniki in civilno-družbene pobude v javnosti izpostavljajo imena domnevnih storilcev spolnih zlorab, ne da bi jim bila krivda pravnomočno dokazana. Na splošno smo mnenja, da je potrebno varovati dostojanstvo tako žrtev kakor tudi osumljenih storilcev ter jih zaščititi pred odvzemom njihove pravice do dobrega imena.

Dodatne informacije o prizadevanjih Katoliške Cerkv v Sloveniji za zaščito otrok najdete na spletni strani Zaščita otrok v Cerkvi na Slovenskemter na povezavi Ukrepi Katoliške Cerkve v Sloveniji za zaščito otrok in ničelno toleranco do primerov spolnih zlorab.

 

Dr. David Kraner
Tiskovni predstavnik SŠK