Informativni dnevi na fakultetah in v katoliških srednjih šolah

10.2.2012 Slovenija: Ljubljana, Maribor, Vipava in Želimlje Cerkev v Sloveniji, Katoliška šola, Teološka fakulteta, Katoliški inštitut
Slavnostna akademija ob praznovanju 20-letnice Škofijske gimnazije Vipava Slavnostna akademija ob praznovanju 20-letnice Škofijske gimnazije Vipava

Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu

Informativni dnevi na Fakulteti za poslovne vede, ki je prva fakulteta nastajajoče katoliške univerze pri nas, bodo potekali v petek, 10. februarja 2012, ob 10.00 in 15.00 ter v soboto, 11. februarja 2012, ob 10.00 v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani.

Informacije o programu

Fakulteta za poslovne vede izvaja javnoveljavni univerzitetni študijski program Poslovne vede. Program je primeren za redni študij, njegova oblika pa je prilagojena tudi za zaposlene. Delo poteka v sodelovanju z uglednimi gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami. Mednarodna dejavnost fakultete je osredotočena na Mednarodno zvezo katoliških univerz s sedežem v Parizu v Franciji. Po uspešnem koncu študija študent pridobi strokovni naslov diplomirani ekonomist (UN)/diplomirana ekonomistka (UN).

Prednosti študija

–    individualen pristop k poučevanju,
–    celovito in praktično znanje poslovnih ved,
–    možnosti štipendiranja in druge oblike pomoči,
–    veščine pogajanj, vodenja ljudi, komuniciranja, financ, prava in učenje tujih jezikov,
–    sodelovanje s priznanimi tujimi univerzami,
–    popust pri šolnini za diplomante in v primeru prehodov med programi.

Zaposlitvene možnosti

Program omogoča zaposlitev v organizacijah tržnega, javnega in nepridobitnega sektorja; to je v podjetjih, zavodih, državni upravi, bankah in zavarovalnicah. Strokovno in znanstveno kariero bodo diplomanti lahko udejanjili na vodstvenih mestih v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah ter državni upravi; v svetovalnih organizacijah kot analitiki in svetovalci za različna področja, kot notranji revizorji, davčni svetovalci; v malih (osebnih in družinskih) podjetjih; kot gospodarski raziskovalci in analitiki v bankah, javni upravi, raziskovalnih inštitutih in na podobnih delovnih mestih v organizacijah članic EU.

Dodatne inforamcije

Dodatne informacije dobite na sedežu Fakultete za poslovne vede na Ciril-Metodovem trgu 9 v Ljubljani, tel. 0820/52–300, e-naslov: [email protected] in spletna stran: www.katoliski-institut.si.Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani

Informativni dnevi na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani na Poljanski cesti 4 v Ljubljani bodo potekali v petek, 10. februarja 2012, ob 10.00 in ob 15.00 ter v soboto, 11. februarja 2012, ob 10.00. Istočasno bodo predstavitve potekale tudi na Slovenski ulici 17 na enoti v Mariboru.

Obiskovalcem bodo predstavili triletni univerzitetni program Teološke in religijske študije ter pedagoški dvopredmetni študij Teologija; v Ljubljani bo potekal v povezavi s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, v Mariboru pa s in Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Triletni program Teoloških in religijskih študijev, ki se izvaja v Ljubljani in Mariboru, je primeren za vse, ki si želijo pridobiti dobro osnovo s področja humanistike in religiologije za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Primeren je tudi kot priprava za magistrski program Zakonske in družinske študije, ki vodi do programa za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija. Dvopredmetni programi so primerni za tiste, ki bi radi osnovnemu izobraževanju s področja jezikov, zgodovine, sociologije, matematike ali česa podobnega dodali teološka vedenja in veščine na področju pedagoško-izobraževalnega delovanja. V Ljubljani bo predstavljena tudi možnost študija enovitega magistrskega programa Teologija, ki je namenjen tistim, ki želijo osvojiti temelje humanističnih znanj in se poglobiti v teološka vedenja.

Dodatne inforamcije

Dodatne informacije dobite na sedežu Teološke fakultete na Poljanski cesti 4 v Ljubljani, tel. 01/434–58–10, e-naslov: [email protected] ali na spletni strani www.teof.uni-lj.si.Škofijska gimnazija in Dijaški dom A. M. Slomška

Informativna dneva na Škofijski gimnaziji A. M. Slomška in v Dijaškem domu A. M. Slomška bosta v petek, 10. februarja 2012, ob 9.00 in ob 15.00 ter v soboto, 11. februarja 2012, ob 9.00, v dvorani Zavoda Antona Martina Slomška, na Vrbanski cesti 30 v Mariboru.

Na informativnem dnevu bodo dijaki, profesorji na gimnaziji ter vzgojitelji Dijaškega doma na zabaven in ustvarjalen način predstavili šolo, dijaški dom, šolske aktivnosti in obšolske dejavnosti; med drugim sodobne metode poučevanja ter novost v šolskem letu 2012/2013 z uvedbo inovativnega oddelka, opremljenega s tabličnimi računalniki. Na ogled bodo prostori šole: kapela, knjižnica, telovadnica in jedilnica.

Na informativnih dnevih bodo spregovorili direktor Zavoda Antona Martina Slomška dr. Ivan Štuhec, ravnateljica Škofijske gimnazije prof. Irena Rebolj Kraner in ravnateljica Dijaškega doma prof. Lidija Hamler. Obiskovalcem bodo posredovali informacije, ki jih osnovnošolci potrebujejo ob vpisu.

Dodatne inforamcije

Dodatne informacije dobite v Zavodu Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru pri svetovalki Alenki Tarkuš, tel. 059/092–215, ravnateljici Dijaškega doma A. M. Slomška Lidiji Hamler tel. 059/092–501 ali na e-naslovu [email protected] oz. na spletni strani www.slomskov-zavod.si.Škofijska gimnazija Vipava in Dijaški dom

Informativni dan na Škofijski gimnaziji Vipava (ŠGV) in v Dijaškem domu bo potekal v petek, 10. februarja 2012, s pričetkom ob 9.00 in ob 15.00 ter v soboto, 11. februarja 2012, ob 9.00.

Škofijsko gimnazijo Vipava je v 20. letih njenega delovanja obiskovalo skoraj 1.300 dijakov. Izvajajo program splošne mature, ki je obogaten s poučevanjem latinskega jezika ter predmetom Vera in kultura. Ob kakovostnem pouku imajo dijaki možnost udejstvovanja na kulturnem in športnem področju. Maturanti dosegajo visok odstotek uspešnosti in po doseženih točkah presegajo slovensko povprečje. V sklopu gimnazije deluje tudi dijaški dom, ki omogoča primerne pogoje za učenje. Sprejmejo vse gimnazijce, ki se morajo zaradi oddaljenosti od doma nastaniti v neposredni bližini.

Cilj njihovih vzgojno-izobraževalnih prizadevanj je vzgoja mladih v bogate osebnosti, narodno zavedne državljane, odprte za globalne probleme, občutljive za okolje, v katerem živijo in odprte do drugih kultur in drugače mislečih. Naštete vrednote vključujejo v moralno-etično in duhovno-versko razsežnost vzgoje.

Dodatne inforamcije

Dodatne informacije so na voljo na sedežu Škofijske gimnazije Vipava na Goriški cesti 29 v Vipavi, tel. 05/365–53–10, e-pošta: [email protected] ali spletni strani: www.sgv.si.Gimnazija Želimlje in Dom Janeza Boska

Na Gimnaziji Želimlje in v Domu Janeza Boska bosta informativna dneva potekala v petek, 10. februarja 2012, s pričetkom programa ob 9.00 in 15.00, v soboto, 11. februarja 2012, pa ob 9.00.

Na srečanjih bo predstavljen potek vpisa in posebnosti pri vpisu na Gimnazijo Želimlje (izbira tretjega tujega jezika, nadstandardne storitve ipd.). Po uvodni predstavitvi si bodo obiskovalci lahko ogledali ustanovo in srečanje sklenili v šolski jedilnici. Ob manjšem prigrizku bodo poklepetali z dijaki in zaposlenimi v ustanovi.

Gimnazija Želimlje bo kljub drugačnemu navedku v razpisu za vpis v prvi letnik srednje šole letos vpisovala tri oddelke prvošolcev, v Domu Janeza Boska pa imajo prostora za 54 prvošolcev.

Dodatne inforamcije

Dodatne informacije dobite na sedežu Zavoda sv. Frančiška Saleškega v Želimljem 46, tel. 01/470–21–04, na e-naslovu: [email protected] ali na spletni strani www.zelimlje.si.Škofijska klasična gimnazija, Jegličev dijaški dom in Glasbena šola

Informativna dneva o vpisu na Škofijsko klasično gimnazijo, v Jegličev dijaški dom ali Glasbeno šolo bosta v petek, 10. februarja 2012, ob 9.00 in ob 15.00, v soboto, 11. februarja 2012, pa ob 9.00.

Škofijsko klasično gimnazijo v Zavodu sv. Stanislava obiskuje 620 dijakinj in dijakov iz celotne Slovenije. Šolska vzgojna usmeritev temelji na evangeliju, klasični kulturi in ustvarjalnem sobivanju. Dijaki, ki živijo daleč od šole, najdejo svoj drugi dom v Jegličevem dijaškem domu, ki ga obiskuje skoraj tretjina gimnazijcev. Glasba in glasbeno poustvarjanje imata že od ustanovitve Zavoda posebno mesto v vzgojno-izobraževalnem procesu, zato je pozornost namenjena kakovostni ponudbi in vključitvi čim večjega števila učencev v različne oblike glasbenih dejavnosti – predvsem zbore in orkestra. Kakovostno dodatno izobraževanje na tem področju nudi Glasbena šola, kjer se učenci lahko učijo igranja na enajstih inštrumentih, klasičnega in jazz petja ter glasbene teorije. Glasbeno šolo obiskuje 270 učencev. Možnost bivanja v Študentskem domu Janeza F. Gnidovca ima 116 študentov. Najmlajša med enotami je Osnovna šola Alojzija Šuštarja, kjer se v šestih razredih zbira 250 učencev. Poleg spoznavanja vere je posebna skrb namenjena glasbi, športu, negovanju stika z naravo ter praktičnemu pouku ročnih spretnosti.

Dodatne inforamcije

Dodatne informacije dobite na sedežu Zavoda sv. Stanislava na Štuli 23 v Šentvidu nad Ljubljano. Po telefonu lahko pokličete v tajništvo gimnazije na tel. št. 01/582–22–45, svetovalno službo na tel. št. 01/582–22–10 ali tajništvo Zavoda na tel. št. 01/582–22–59. E-pošto lahko naslovite na naslov [email protected], dejavnost predstavljenih ustanov pa je na voljo tudi na spletni strani.