Investitura novih vitezov in dam Viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu na Bledu

12.9.2015 Bled Laik, Gibanje, Združenje

Minuli konec tedna, v petek, 11., in soboto, 12. septembra, je slovensko namestništvo Viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu pripravilo že svojo četrto investituro novih vitezov in dam. Štirje aspiranti so petkovo slovesno vigilijo, ki jo je vodil kancler namestništva msgr. magister Franci Petrič, simbolno obhajali v cerkvici Marijinega vnebovzetja na blejskem otoku. Tako so se pripravili na obred investiture, ki je potekal naslednji dan v župnijski cerkvi sv. Martina na Bledu in ga je vodil Veliki mojster Reda Nj. eminenca kardinal Edwin Frederick O'Brien. Pomembni slovesnosti je s somaševanjem prisostvoval tudi apostolski nuncij v Sloveniji msgr. dr. Juliusz Janusz. Prav tako je slovensko namestništvo s svojo prisotnostjo počastil tudi član Velikega magisterija, Veliki kancler Reda, prof. dr. Ivan Rebernik. Podporo in veselje ob sprejemu je novim sobratom in sestri prišlo izkazat še preko 30 vitezov in dam iz namestništev v Italiji, Avstriji, Madžarski, Poljski in Španiji ter predstavnik Suverenega malteškega viteškega reda, predsednik slovenske asociacije, Andrej Šter. Ob priliki investiture je kardinal Veliki mojster blagovolil podeliti tudi napredovanja štirim članom.

Nasprotno kot v večini zahodnoevropskih držav je Viteški red Božjega groba v Jeruzalemu na slovenskih tleh prisoten komaj dobro desetletje. Prvi vitezi so bili umeščeni leta 2001 in so takrat sestavljali najmanjšo organizacijsko enoto, t. j. magistralno delegacijo. Ob naslednji investituri leta 2004 so se številčno že dovolj okrepili, da so smeli oblikovati samostojno namestništvo.

Poglavitna cilja Reda sta duhovna in materialna podpora kristjanom v Sveti deželi ter skrb za osebno duhovno rast vitezov in dam. Red s prekinitvijo deluje vse od časa križarskih vojn in ima od svoje zadnje obnovitve leta 1847 sedež v Rimu ter deluje pod patronatom vsakokratnega papeža.