Izjava Informacijskega urada Prelature Opus Dei glede zadeve msgr. Lucio Ángel Vallejo Balda

2.11.2015 Vatikan Izjava

Informacijski urad je prejel več zahtev različnih medijev o poročilih v zvezi z zadevo msgr. Lucio Ángel Vallejo Balda.

Najprej naj poudarimo, da smo ob teh poročilih presenečeni in užaloščeni.

Prelatura Opus Dei o tej zadevi nima nobenih informacij. Če se bodo obtožbe izkazale za resnične, bo to še posebej boleče zaradi škode povzročene Cerkvi.

Msgr. Vallejo je član Duhovniške družbe svetega Križa, združenja duhovnikov, ki je notranje povezano s Prelaturo. Prelatura nima nobene pravice poseganja v pastoralno službo in v naloge, ki jih člani družbe izvajajo v svojih škofijah ali pri Svetem sedežu. Poslanstvo družbe je duhovno spremljanje njenih članov.

Msgr. Valleja je na delo v Rim poklical Sveti sedež s soglasjem škofa njegove škofije (Astorga v Španiji). Prelatura Opus Dei pri tej odločitvi ni sodelovala, niti ni zanjo vedela, dokler ni postala javna. Edini predstojniki msgr. Valleja so Sveti sedež in škof škofije, v katero je inkardiniran (Astorga).

Vir: si.opusdei.org