Izjava nadškofije Maribor o navedbah v različnih medijih in kot odgovor na številna novinarska vprašanja

Na Nadškofiji Maribor smo seznanjeni s pismom p. Knavsa in smo se z njim osebno srečali ter mu predstavili številne dosedanje aktivnosti za rešitev nastale situacije. Zavedamo se negativnih razsežnosti težkega gospodarskega stanja Nadškofije Maribor, ki se je še poslabšalo s stečajema družb Gospodarstvo Rast d.o.o. in Zvon dva holding d.d.. Pri mnogih to stanje zbuja občutke jeze in željo, da se stvari razčistijo in pokažejo odgovorni. Zadnje leto je bil napor usmerjen predvsem v iskanje možne rešitve za nastalo situacijo.

Zavedajoč se posledic, ki bi jih propad družb Gospodarstvo Rast d.o.o., Zvon ena holding d.d. in Zvon dva holding d.d. imel za male delničarje in Nadškofijo Maribor, smo poskušali narediti vse, kar je bilo v naši moči, da se to prepreči. Prizadetim malim delničarjem bi lahko bila škoda povrnjena le, če bi se sistem rešil, zato smo vse napore vlagali v rešitev celotnega sistema. V ta namen smo se srečali s predstavniki malih delničarjev in jim predstavili naše napore in predloge rešitev, ki so jih pripravili naši zunanji in notranji svetovalci. Žal teh predlogov vse banke niso sprejele, temveč so rešitev pogojevale z dokapitalizacijo, ki pa je Nadškofija ni zmogla. Zato smo iskali vlagatelja, vendar se je žal postopek ustavil pri zahtevanih garancijah. Predstavnike malih delničarjev smo o teh korakih in naporih obveščali in jim celo prepustili mesto v nadzornem svetu družbe Zvon ena holding d.d.. Zato je izjava njihovega predstavnika v včerajšnji oddaji Odmevi na RTV Slovenija, da smo se pogajali s figo v žepu popolnoma neresnična. Zaradi stečaja družbe Gospodarstvo Rast d.o.o. bi z rešitvijo družbe Zvon ena holding d.d. pridobili mali delničarji in upniki družbe Gospodarstvo Rast d.o.o., ne pa Nadškofija Maribor.

Želeli bi tudi pojasniti nekatere druge navedbe v včerajšnji televizijski oddaji Odmevi: Da nam je žal, da je prišlo do nastale situacije, nismo izrazili samo v zadnjem pastirskem pismu temveč smo to že večkrat izrekli, še posebej ob zamenjavi v vodstvu nadškofije, lansko leto v začetku februarja; nato na tiskovni konferenci SŠK v Ljubljani in nadškof praktično v vseh intervjujih.

Obveznosti družb v sistemu so bile v oddaji napačno predstavljene, saj je bila terjatev NLB d.d. v višini 93 milijonov EUR zajeta tako pri družbi Gospodarstvo Rast d.o.o., ki je za te kredite dala poroštvo, kakor tudi pri družbi Zvon ena holding d.d., ki je te kredite dejansko najela. To pomeni, da je v skupni vsoti ta terjatev upoštevana dvakrat. Neposredni dolg Nadškofije Maribor do bank upnic znaša 17,2 milijonov EUR, skupaj s poroštvi pa 25 milijonov EUR.

Nastala situacija je sad preteklih odločitev na katere ne moremo več vplivati. Takratni odgovorni so bili takoj, ko je bilo to možno, odstavljeni s tem pa še ni rečeno, da ne bo ugotavljanja odgovornosti. Najprej smo želeli narediti vse, da se situacija reši, če je možno, potem pa  ugotavljati odgovornosti. Na žalost je naša finančna kriza sovpadla tudi s krizo v drugih deželah, tako je propadel velik napor, da v tujini najdemo potrebna sredstva za ponoven zagon sistema.

 

Nadškofija Maribor