Izjava Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk ob podelitvi Kugyjeve nagrade dr. Herti Maurer – Lausegger

15.6.2012 Slovenji Plajberk Laik
Herta Maurer Lausegger Herta Maurer Lausegger

Skupnost koroških Slovencev in Slovenk bo v petek, 15. junija 2012, šestič zapored podelila Kugyjevo nagrado, ki jo bo prejela dr. Herta Maurer – Lausegger. Na slovesni podelitvi pri gostilni Kirchenwirt v Slovenjem Plajberku bodo sodelovali: domača ženska vokalna skupina, domači moški cerkveni zbor in skupina LAWA.

Skupnost koroških Slovencev in Slovenk letošnjo nagrado za zaslužno delo na znanstvenem in družbenopolitičnem področju podeljuje asist. prof. dr. Herti Maurer – Lausegger. Nagrajenka v znanstvenih razpravah obravnava živo vsakdanjo kulturo in s tem širi zavest o bogati kulturni dediščini na Koroškem.

 

Ime in namen nagrade

Nagrada je podobno kot Kugyjevi razredi na slovenski gimnaziji v Celovcu, poimenovana po znanem večjezičnem in multikulturnem alpinistu in avtorju knjig s področja gorništva Juliusu Kugyju(1858–1944), čigar korenine segajo na tri območja alpsko–jadranskega prostora: v spodnjo Ziljsko dolino pri Pečah, v Gorico in Trst ter na območje Julijcev v današnji Sloveniji. Kugyjeva nagrada temelji na zamisli o alpsko‐jadranskem zbliževanju v geografskem trikotniku Koroška – Slovenija – Furlanija, na želji po poznavanju štirih jezikov, ki jih govorijo prebivalci na omenjenem teritoriju (slovenščine, nemščine, italijanščine in furlanščine) ter na spoznavanju kultur na stičišču treh evropskih jezikovnih skupin.

Skupnost koroških Slovencev in Slovenk odlikovanje v rednih presledkih namenja odličnim osebnostim iz vrst koroških Slovencev in Slovenk in/ali iz vrst večinskega naroda, ki delujejo na kulturnem, vzgojnem, političnem, gospodarskem ali športnem področju ter v sfero splošno‐človeškega zbliževanja sosednjih narodov na Koroškem in v celotni alpsko‐jadranski regiji prispevajo znatni delež.

Dodatne informacije so na voljo na sedežu Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk na naslovu Neuer Platz/Novi trg 10, 9020 Celovec/Klagenfurt, tel. 0043 (0)463/591–659 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].

 

Življenjska pot dr. Herte Maurer – Lausegger

Poklic: asist. prof., univ. asist. na Inštitutu za slavistiko, Alpsko-Jadranska univerza v Celovcu; filmska producentka.

Službeni naslov: Universitätsstraße 65–67, 9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija.

Izobrazba: 1972 matura, 1972–1980 študij slavistike in etnologije na Univerzi Karla in Franca v Gradcu, 1980 doktorat.

 

Strokovna pot:

 • 1981–1983 – sodelavka pri raziskovalnem projektu Inventarizacija slovenskih narečij na Koroškem na Inštitutu za slavistiko Univerze v Gradcu
 • 1984 – univ. asist. na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu in sodelavka raziskovalnega projekta Raziskovanje slovenskih narečij na Koroškem na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu, od 1994 nosilka tega raziskovalnega projekta
 • 1988 – koncesija za gostinstvo
 • 1994 – nosilka filmskega projekta Dokumentacija stare ljudske kulture v narečju – avdiovizualna dialektologija – na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu
 • 1995 – asist. prof.
 • 2000 – projekt Kulturologija & ekonomija na spletu

 

Posebne zasluge:

Uvedba inovativne metodologije v dialektološko stroko: Avdiovizualna dialektologija. Več kot 200 znanstvenih predavanj doma in v tujini, več kot 190 filmskih predstavitev doma in v tujini: Avstrija, Slovenija, Italija, Nemčija, Madžarska, Slovaška, Češka, Finska, Nizozemska, Bolgarija, Japonska, ZDA, Kanada.

 

Publikacije:

Številni članki v strokovnih glasilih, ocene, monografije, obravnava in izdaja starih bukovniških besedil, odkritje avtorstva (1992).

 

Knjige:

Andrej Šuster Drabosnjak. Zbrana bukovniška besedila I–II (1990, 1992)

Drabosnjakova komedija od zgubleniga sina (1992)

Od 1994 izdajateljica in urednica zbirke Dialektdokumentationen – Narečne dokumentacije, videofilmi v narečju, vsakič po dve oz. tri verzije z besedilnimi prilogami: Narečje pod Vrtačo. Mlini in žage (1994)

Barbara, Lucija, pomoj ... Vodni mlini (1995)

Bica, Bica, su su su ... Ovčereja (1996; prispevek h koroški deželni razstavi 1997)

Orodje s koroških podstrešij (1999)

O saneh ... (1999, 2000, 2001)

Kruh iz črne kuhinje (1999, 2000). Digitalna izdaja celotne projektne zbirke (18 filmov) je predvidena v letu 2012.

 

Nagrade:

 • Priznanja ScienceWeek @ Austria 2000, 2001 in 2002
 • Slomškovo priznanje 2001
 • Kulturno priznanje Dežele Koroške Eva 2002
 • Plaketa Nika Kureta za leto 2012

 

Članstvo v združenjih in ustanovah:

 • Österreichischer Slawistenverband
 • Society for Slovene Studies
 • International Society for Dialectology & Geolinguistics (SIDG)
 • Uredniški odbor časopisa Studia Savica
 • Savariensia (Madžarska)
 • Geschichtsverein für Kärnten
 • Klagenfurter Sprachwissenschaftliche Gesellschaft

 

Konjički:

Filmska produkcija, smučanje, izleti po gorah, fotografiranje.