Izjava za javnost Ekspertne skupine za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK

17.2.2021 Ljubljana Izjava, SŠK, Zaščita otrok

Ob 2. obletnici srečanja papeža Frančiška s predsedniki škofovskih konferenc o zaščiti mladoletnih v Katoliški cerkvi, ki je v Vatikanu potekalo od 21. do 24. februarja 2019, so se 17. februarja 2021 sestali člani Ekspertne skupine za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri Slovenski škofovski konferenci (ES).

Člani ES so uvodoma prisluhnili predavanju izr. prof. dr. Stanislava Slatineka z naslovom: Tajnost in dolžnost ovadbe. Navodilo glede zaupnosti pravd. Predavatelj je opozoril na razliko med službeno in papeško tajnostjo ter najprej predstavil Navodilo Secreta continere (Instructio de secreto pontificio), ki ga je pripravilo Državno tajništvo Svetega sedeža in ga je papež Pavel VI. odobril 4.2.1974. Dokument vsebuje norme o papeški tajnosti. V nadaljevanju predavanja je spregovoril o Navodilu glede zaupnosti pravd (objavljeno 17. 12. 2019, na papežev 83. rojstni dan), ki določa, da pod papeško tajnostjo niso več ovadbe, postopki in odločitve glede kaznivih dejanj klerikov zoper šesto božjo zapoved. Informacije (ovadbe, postopki, odločitve) kljub vsemu niso v javni domeni, vendar je olajšano sodelovanje z državo.

Domnevne žrtve, ki doslej niso imele možnosti izvedeti za odločitve po ovadbi, ker so bile informacije pod papeško tajnostjo, se odslej (17. 12. 2019) smejo seznaniti z odločitvijo. Ostaja pa v veljavi diskrecijska pravica sodnika, da odloča o tem, katere podatke bo posredoval javnosti.

Sledila je razprava, člani ES pa so pogledali tudi na preteklo delo. Izrazili so zavzetost za nenehno spremljanje novosti na področju kazenskopravne zakonodaje, tako kanonske kot državne in pozdravili spremembe kazenske zakonodajo v Državi vatikansko mesto, ki jo je z apostolskim pismom z dne 16. 2. 2021 sprejel papež Frančišek in z njo v zakonik kazenskega prava med končne cilje vnesel vnovično vključevanje obsojencev v družbo.

Člani ES so se zavzeli za ničelno toleranco na področju odkrivanja spolnih zlorab in za pravične sodne, upravne in druge postopke na tem področju v okviru cerkvenih skupnosti ter za ustrezno obravnavo domnevnih žrtev in obdolžencev. Prav tako so poudarili, da je potrebno sodelovanje cerkvenih in državnih oblasti pri odkrivanju spolnih zlorab in potrdili ugotovitev, da je to sodelovanje že doslej zelo dobro.

Dr. Sebastijan Valentan,
tajnik ES