Izobraževalna razstava Karitas v Državnem zboru

14.12.2012 Ljubljana Karitas, Razstava
Izobraževalna razstava Karitas v Državnem zboru - foto - Slovenska karitas Izobraževalna razstava Karitas v Državnem zboru - foto - Slovenska karitas

Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti

V preddverju velike dvorane v Državnem zboru Republike Slovenije na Šubičevi ulici 4 v Ljubljani so v petek, 14. decembra 2012, odprli razstavo z naslovom Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti. Razstava bo brez predhodne najave na ogled vsak dan med 9.00 in 15.00 do vključno četrtka, 20. decembra 2012, ko bomo obeleževali mednarodni dan solidarnosti.

Na Slovenski karitas v tem mesecu končujejo z izvedbo triletnega mednarodnega projekta ozaveščanja in izobraževanja za razvoj z naslovom V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki, sofinanciranega s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Projekt je potekal v sodelovanju s Karitas na Slovaškem.

V okviru projekta so pripravili izobraževalno fotografsko razstavo z naslovom Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti, ki je od decembra 2010 potovala po različnih slovenskih mestih. Obiskala je Ljubljano, Celje, Mursko Soboto, Maribor, Grosuplje, Trebnje, Novo mesto in Velenje. V vsakem kraju so pripravili dogodek, na katerem so s kulturnim programom z aktualizacijo problematike sodelovali učenci in dijaki.

Razstava na 36 fotografijah ob podpornem besedilu spregovori o tem, kaj so podnebne spremembe, kaj jih povzroča, predvsem pa, kako podnebne spremembe vplivajo na revnejše prebivalce držav v razvoju in na povečanje revščine, predvsem v Afriki (gre za dodatno pomanjkanje pitne vode, pomanjkanje hrane, širijo se bolezni, stopnjujejo migracije …). Razvite države so tiste, ki s svojim načinom življenja največ prispevajo k tovrstnim spremembam. Razstava predstavlja tudi razvojne cilje tisočletja ter predloge, kaj bi za blaženje in prilagoditev na posledice morale storiti vlade razvitih držav in kaj kot posamezniki lahko storimo v smislu globalne solidarnosti.

Ob sklepu projekta je razstava pripotovala v Državni zbor Republike Slovenije. Razstavi fotografij so simbolično dodali tudi izdelke, ki so jih ustvarjali pri delavnicah ozaveščanja o problematiki v 186 slovenskih vrtcih, 343 osnovnih ter 54 srednjih šolah. Organizatorji želijo slovenske politike skupaj z mladimi spodbuditi, da bi več naredili za zmanjševanje podnebnih sprememb in reševanje njihovih posledic predvsem v državah v razvoju ter za zmanjševanje svetovne revščine.

Na Slovenski karitas pravijo, da je solidarnost tista, ki bo pomagala reševati to problematiko. Začne se pa pri naših vsakdanjih dejanjih, s katerimi lahko vplivamo na prebivalce na drugem koncu sveta, česar se premalokrat zavedamo …

Ogled razstave na spletu.

Več o projektu.


Dodatne informacije dobite pri gospe Jani Lampe na sedežu Slovenske karitas na Kristanovi ulici 1 v Ljubljani, tel. 01/300–59–68, GSM: 031/344–481 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].


Podrobneje o projektu V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki

Na Slovenski karitas so v letu 2010 začeli z izvajanjem triletnega mednarodnega projekta izobraževanja za razvoj in ozaveščanja o vplivu podnebnih sprememb na življenja prebivalcev revnih dežel, še posebno v Afriki. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS in poteka tudi v partnerstvu s Karitas na Slovaškem.

V okviru projekta želijo na Slovenski karitas preko različnih pripravljenih gradiv in izvedenih aktivnostih za učence osnovnih in dijake srednjih šol ter druge mlade, učitelje, politike in splošno javnost, državljane Slovenije spodbuditi k razmišljanju o problematiki in k razumevanju le-te, in sicer, kako podnebne spremembe vplivajo na povečanje revščine v Afriki in kakšna je pri tem naša soodvisnost. Želijo spodbuditi k skupnemu reševanju odprtih vprašanj ter k solidarnosti do ljudi v revnejših deželah, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadevajo.

V okviru projekta potekajo različne aktivnosti. Po slovenskih šolah so potekale ustvarjalne, literarne in interaktivne delavnice ozaveščanja o problematiki pod naslovom Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti na podlagi pripravljenih didaktičnih gradiv s strani Karitas. Pri delavnicah je sodelovalo več 10.000 otrok iz 186 vrtcev, učencev iz 343 osnovnih šol ter dijakov iz 54 slovenskih srednjih šol, ki so s pomočjo preko 1.500 mentorjev ustvarjali različne izdelke v solidarnosti do sovrstnikov v Afriki. V marcu in aprilu 2011 so izvedli 6 poldnevnih regionalnih izobraževanj o podnebnih spremembah in globalnem učenju za 84 učiteljev. V maju 2011 so začeli s Teki podnebne solidarnosti, ki so jih nadaljevali tudi v šolskem letu 2011/2012. Teki so potekali po več kot 200 OŠ in SŠ ter v več kot 10 šolah na Slovaškem. Sodelovali so na Študentskem teku na ljubljanski grad v letih 2011 in 2012 ter na Ljubljanskem maratonu 2011 in 2012. Z vsemi skupaj pretečenimi kilometri na različnih tekih v znamenje solidarnosti do žrtev podnebnih sprememb v Afriki je bilo pretečenih 84.954,33 km in tako so v dveh letih zgradili kar dva Kroga solidarnosti okoli planeta Zemlje (obseg ekvatorja je 40.075 km). V juniju 2011 so organizirali mednarodni seminar, ki so se ga udeležili predstavniki iz 15 evropskih držav (predvsem iz novih držav članic EU). V juniju 2012 sta prišla v Slovenijo sodelavca Karitas Malavi, ki sta po 20 slovenskih srednjih šolah v okviru delavnic pričevala o vsakdanjem življenju v Malaviju in o vplivu podnebnih sprememb na tamkajšnje prebivalce. Ena izmed aktivnosti projekta je tudi mobilna izobraževalna razstava Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti, ki po različnih krajih v Sloveniji potuje od decembra 2010 naprej. Do sedaj je bila razstavljena štirikrat v Ljubljani, po enkrat pa v Celju, Murski Soboti, Mariboru, Grosupljem, Trebnjem, Novem mestu in Velenju. Decembra 2012 je pripotovala v Državni zbor RS. Ob koncu projekta je nastala tematska publikacija in odprto pismo slovenskim politikom, da bi več naredili za reševanje globalne problematike podnebnih sprememb in zmanjševanje svetovne revščine.

Dodatne informacije o projektu.


Besedilo je pripravil generalni tajnik Slovenske karitas Imre Jerebic.