Jožica Marija Ličen prejela Odličje sv. Cirila in Metoda za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci

21.6.2023 Ljubljana Škofija Koper, SŠK, Ženska
Foto: Rok Mihevc / SŠK Foto: Rok Mihevc / SŠK

Msgr. dr. Andrej Saje, novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference je v sredo, 21. junija 2023, v Ljubljani izročil odličje sv. Cirila in Metoda prostovoljki, publicistki in humanitarni delavki Jožici Mariji Ličen za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci.

Utemeljitev priznanja

Jožica Marija Ličen se je rodila 1. septembra 1947 v Ljubljani staršema Emi in Slavku Vrčon. Leta 1969 se je poročila s Cirilom Ličnom ter si ustvarila družino na Cesti pri Ajdovščini. Med letoma 1967 in 1990 je delala na davčni upravi v Ajdovščini, od leta 1990 pa je vključena v Karitas. Z leti je postala ena najbolj prepoznavnih prostovoljk v mreži Karitas. Številnim je zgled prostovoljstva in služenja v Cerkvi.

V okviru Škofijske karitas Koper je od vsega začetka zasledovala temeljno poslanstvo Karitas z razvojem župnijskih karitas in prostovoljstva. Povezovala se je s strokovnjaki in skrbela za usposabljanje ter duhovno oblikovanje prostovoljcev, sodelovanje z občinami in drugimi nevladnimi organizacijami. Več kot trideset let je sodelovala kot voditeljica odbora za materialno pomoč pri Škofijski karitas Koper in kot namestnica ravnatelja. Od leta 2018 do 2021 je bila ravnateljica Škofijske karitas Koper. Vsako leto je sodelovala pri organizaciji romanja bolnikov in invalidov na Brezje ter drugih romanjih za sodelavce oziroma prostovoljce Škofijske karitas. Njeno delo je bilo vključeno tudi v nastajanje materinskega doma na Cesti, materinskega doma v Solkanu, Doma karitas v Soči. Pri svojem nesebičnem delu je od blizu spremljala stiske ljudi, ki jih je življenje preizkušalo na različne načine, jim pomagala, jih bodrila ter jim vlivala voljo. Vse do leta 2018 pa se je z ljudmi v stiski največ srečevala kot tajnica Dekanijske karitas Ajdovščina. Tudi pozneje je bila v njej dejavna kot prostovoljka. 

Inovativni projekt v slovenskem in mednarodnem prostoru z naslovom Umetniki za Karitas se je pod vodstvomJožice Ličen začel leta 1995. Vključuje vsakoletno mednarodno likovno kolonijo Umetniki za Karitas ter prodajne razstave v Sloveniji in tujini (Gorica, Trst, Sarajevo, Dunaj, Bruselj, Rim). V 28 letih je v projektu sodelovalo 679 različnih slovenskih in mednarodnih likovnih ustvarjalcev z vseh petih celin; nastalo je več kot 3.000 likovnih del. Namen projekta je druženje umetnikov, ki podarijo svoj čas in talent za druge, opozarjajo na stiske, z izkupičkom od prodanih umetnin pa podprejo določen program, povezan z ljudmi v stiski.

Za Jožico Ličen je dodatni izziv predstavljal projekt Hrana EU za najbolj ogrožene ljudi, ki se je začel leta 2006 s prvim seminarjem v Rimu, nato pa se je nadaljeval na slovenski ravni v povezavi z Ministrstvom za kmetijstvo RSMinistrstvom za delo, družino in socialne zadeve RS ter predstavniki Slovenske karitas in škofijskih karitas. Jožica je sodelovala v skupini priprave na organiziranje in izvajanje evropskega ukrepa pomoči v hrani. Vse od začetka izvajanja ukrepa je kot predstavnica Slovenske karitas pokazala izredno skrbnost, tankočutnost in prizadevnost za izvajanje ukrepa tako na lokalni kot regijski in nacionalni ravni. Ob poznavanju stisk, problemov družin in posameznikov na terenu je s svojim znanjem neposredno sodelovala pri pripravi novega ukrepa, povezanega s pomočjo v hrani, po letu 2013, ko je v državah članicah Evropske unije potekala razprava o prihodnosti ukrepa. Tako je v prvih letih operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim svoje izkušnje prenašala na mlajše sodelavke in sodelavce Karitas.  

Jožica Ličen je bila v medijskem prostoru stalno prisotna z opozarjanjem na stiske ljudi v naši družbi. Spodbujala je solidarnost in zagovarjala najbolj ogrožene osebe ter bila glas Cerkve in usmiljenega Samarijana med nami. O aktualnih stiskah je večkrat spregovorila na Radiu Ognjišče in drugih radiih, sodelovala z RTV Slovenija (Obzorja duha, Sveto in svet), pisala prispevke za tednik Družina in druge časopise. Tako je v slovenskem prostoru predstavljala podobo Cerkve v odnosu do ubogih. Z Radiem Ognjiščeje kot predstavnica Karitas sodelovala pri dveh pustnih Sobotnih iskricah, v okviru katerih so poslušalci zbirali sredstva za akcijo Mleko za otroke in pomoč otroški bolnišnici na Stari Gori nad Novo Gorico. Tudi na socialnih omrežjih je vseskozi glas revnih in odrinjenih.

Komisiji Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je bila Jožica Ličen aktivna od leta 2003 do leta 2022. S sporočili za javnost je spodbujala solidarnost do ljudi v stiski, v imenu Karitas je bila glas najbolj revnih v družbi. Njen zgled in sodelovanje s sodelavci ter prostovoljci Karitas sta pričevala, da je nenehno v službi človekovega dostojanstva. Dejavno se je odzivala na aktualna družbena vprašanja ter glede na lastne izkušnje in zgodbe posameznikov podpirala ljudi v stiski. Poudarjala je, da slednji ne potrebujejo samo materialne, temveč tudi duševno in duhovno pomoč. Pri svojem delu je namreč spoznala, da so velike stiske povezane z osamljenostjo, zapuščenostjo, stigmatizacijo in boleznijo.

Za svoje delo je prejela številna priznanja in pohvale, njeno delo na prostovoljnem področju pa je odmevalo tudi v tujini.

Gospa Jožica Marija Ličen z razvejanimi oblikami pomoči prinaša upanje ljudem v stiski ter jim omogoča dostojno življenje. Ob njej so slišani in razumljeni. Prostovoljno delo v Karitas za pomoč ljudem v stiski je še danes njen način življenja. S svojo držo in dejanji v slovenskem prostoru uresničuje evangeljsko naročilo o pomoči najmanjšim v naši družbi ter tudi v času bolezni in preizkušnje mnogim predstavlja zgled in vir navdiha.

Gospe Jožici Ličen iskreno čestitamo in ji želimo obilo blagoslova pri nadaljnjem delu.