Katehetsko leto 2021/22

1.9.2021 Cerkev v Sloveniji Cerkev v Sloveniji, COVID19, Kateheza

»Vse preizkušajte, in kar je dobro, obdržite,« beremo v pismu Tesaloničanom (1 Tes 5,21). Minuli leti sta nas spodbudili, da smo iskali nove poti in se soočili z izzivom, kako oznanjati tudi na daljavo in družinam pomagati pri življenju vere. Ob vstopu v novo katehetsko leto smo povabljeni, da ohranjamo, kar se je izkazalo za dobro, in hkrati iščemo nove poti oznanjevanja. V nadaljevanju navajamo nekaj navajamo nekaj predvidenih korakov za katehezo osnovnošolcev (in njihovih družin) ter spodbud za katehezo v župniji. Do nadaljnjega spodbujamo k uresničevanju modela 1 ali modela 2. Model 3 bo začel veljati, če bo prišlo do poslabšanja epidemiološke situacije.

Model 1: Redna tedenska srečanja v župniji
-      Srečanja potekajo po običajnem razporedu, pri čemer je treba upoštevati navodila SŠK in NIJZ. 

Model 2: Družinska kateheza
-      Katehet spodbudi katehezo celotne družine, ki lahko poteka v kombinaciji s srečevanji skupine katehizirancev vsak teden v svoji starostni skupini, enkrat mesečno pa na srečanju skupine vseh vključenih družin.
-      Redna kateheza lahko poteka tudi doma, na mesečnem srečanju pa družine poglobijo tematiko, izmenjajo izkušnje in dobijo navodila za delo v naslednjem mesecu.

Model 3: Kateheza na daljavo 
-      Izvaja se ob poslabšanju epidemiološke situacije, pri čemer se sledi navodilom SŠK in NIJZ.
-      Možnosti: (1) Kateheza s pomočjo videokonference. (2) Če to ni mogoče, katehet pripravi svoja gradiva (posname, poda oznanilo in navodila) ob podpori rednih katehetskih pripomočkov in gradiv, pripravljenih s strani SKU. 

Koraki ob začetku novega katehetskega leta v župniji

1. Priprava načrta za katehezo v župniji, ki je možen glede na obstoječo ali zaostreno epidemiološko sliko ob upoštevanju navodil SŠK in NIJZ.
2. Ob začetku katehetskega leta naj katehet (z imenom »katehet« je mišljen duhovnik, katehist ali katehistinja, skratka tisti/a, ki katehizira) zbere podatke, kot jih predvideva vpisnica k župnijski katehezi. E-komunikacija naj vedno poteka s starši, samo z njihovo vednostjo in dovoljenjem pa lahko tudi neposredno s katehiziranci.
3. Katehet naj staršem pošlje pozdravno pismo ob začetku novega katehetskega leta, v katerem jih seznani s predvidenim potekom kateheze v prihodnje in morebitnimi spremembami, ki bi jih narekovala spremenjena epidemološka situacija, ter obliko sodelovanja staršev pri katehezi. Sporoči jim tudi datum in način vpisa za vse katehizirance ter trajanje katehetskega leta, ki se začne s pričetkom šolskega leta ter traja do 15. junija.
4. Družine naj povabi k redni molitvi in branju Božje besede, kar naj bo središče družinskega verskega življenja in že neke vrste »kateheza na domovih«. Pri tem so lahko v pomoč gradiva, ki bodo sproti objavljena na spletni strani SKU.
5. Katehet spodbudi katehizirance k rednemu obisku svete maše in sodelovanju v različnih župnijskih skupinah. Vsaj dvakrat letno pripravi na sveto spoved in jim jo omogoči pri domačem ali gostujočem duhovniku.
6. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje izpolnjujejo pogoj PCT. Za necepljene in neprebolele se opravi testiranje na virus SARS-CoV-2 enkrat tedensko, ki je za katehete (tako kot za druge delavce s področja vzgoje in izobraževanja) brezplačno. Potrdilo o opravljanju verske dejavnosti izda župnija, kjer katehet katehizira.

Dragi katehet, draga katehistinja in katehist, ob sklepu tega pisma vsem nam želimo, da pogumno stopimo v novo katehetsko leto. Povabimo vas, da spremljate katehetska obvestila in novosti na spletni strani SKU. 

Obilo blagoslova in lep pozdrav.

 

Slovenski katehetski urad