Kati Cukjati v Gorici - Italija

Protagonistka prvega januarskega Srečanja pod lipami v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici bo predsednica Slovenske kulturne akcije (SKA) iz Argentine, odvetnica Kati Cukjati, ki se v teh tednih mudi v Sloveniji. Kot sama rada poudarja, je ena prvih, ki se je rodila v slovenski skupnosti, ki se je v povojnem času naselila v to latinskoameriško državo. Po poklicu je odvetnica, svojo samostojno pisarno ima v argentinskem velemestu. Deveto leto je tudi predsednica Slovenske kulturne akcije v Buenos Airesu, osrednje slovenske kulturne ustanove, ustanovljene leta 1954. Med predsedniki in odborniki SKA so bili prvovrstni slovenski intelektualci in izobraženci, v desetletjih so snovali knjižno zbirko, ki šteje približno sto enot. V zadnjih letih izdaja SKA predvsem revijo Meddobje in skrbi za kulturne dogodke v Slovenski hiši. Tu domujejo vse osrednje slovenske organizacije in se nahaja v središču Buenos Airesa. Kati Cukjati je zanimiva sogovornica, ki bo v Gorici prvič spregovorila pred publiko. V pogovoru s časnikarko Eriko Jazbar bodo teme večera vezane na živi utrip slovenske skupnosti, ki izhaja iz politične emigracije in deluje v šestih domovih v Buenos Airesu, pa tudi na politično in družbeno sliko te latinskoameriške države, govor bo tudi o novem papežu Frančišku ter o pogledu od zunaj na Slovenijo.

Večer v organizaciji Kulturnega centra Lojze Bratuž in Krožka za družbena vprašanja Anton Gregorčič bo v četrtek, 23. januarja, ob 20.00 uri v komorni dvorani goriškega hrama.

Vljudno vabljeni!

Julijan Čavdek

tajnik