Ker diham na svoj način – poročilo o informativnih dnevih v Zavodu sv. Stanislava

14.2.2014 Zavod sv. Stanislava, Ljubljana Zavod sv. Stanislava

Celostna priprava na življenje in delo

V Zavodu sv. Stanislava sta potekala 14. in 15. februarja 2014 informativna dneva za Škofijsko klasično gimnazijo in Jegličev dijaški dom. Bodoči srednješolci in njihovi starši, ki so trikrat popolnoma napolnili dvorano, so imeli priložnost prisluhniti predstavitvi šole in njenega programa ter si ogledati prostore in predvsem podrobnejšo predstavitev dejavnosti, ki se odvijajo preko celotnega šolskega leta.

Veliko zanimanje za naš progam, poudarke vzgojne usmeritve ter številne in raznolike obšolske dejavnosti kažejo, da je skrb za celostni razvoj posameznega dijaka odgovor na potrebe današnjega časa in družbe. Tako starše kot osnovnošolce je najbolj prepričalo dejstvo, da je naša želja, da se vsak dijak, ki nam je zaupan, v okolju šole in sošolcev dobro počuti, kar ga utrjuje v njegovi enkratnosti in odpira za potrebe bližnjega. To neposredno ugodno vpliva tudi na njegov šolski uspeh, kar kažejo vsakoletni odlični rezultati na maturi. Z našim izobraževalnim delom in vzgojnimi prizadevanji dijake uspešno pripravimo za nadaljnje življenje in delo.

Predstavitev posebnosti programa

Na začetku srečanja je v dvorani Matije Tomca zbrane v utrip šole uvedel razredni zbor 2. c razreda, ki je predstavil svoj zmagovalni program z letošnjega pevskega festivala. V uvodnem pozdravu je dobrodošlico zaželel najprej direktor Zavoda sv. Stanislava dr. Roman Globokar, ki je med drugim dijake povabil, naj sami pogledajo in preverijo, če jih ustreza »način dihanja« na Škofijski klasični gimnaziji. Poudaril je, da v svojem programu gimnazija ponuja veščine in znanja, ki so danes življenjsko potrebni. Ravnatelj gimnazije Simon Feštanj je podrobneje predstavil posebnosti gimnazijskega programa, med drugim tudi šolska predmeta vera in kultura ter latinščino s klasično kulturo. Predmet vera in kultura, ki ga poučujejo šolski kaplani, odgovarja predvsem na življenjska vprašanja odnosov, odgovornosti in je namenjen spoznavanju krščanstva in drugih verstev. Latinščina s klasično kulturo nudi poleg odlične podlage za učenje ostalih jezikov, tudi sposobnost pomnjenja in logičnega razmišljanja. Program gimnazije zaokrožajo številne umetniške, športne in dobrodelne dejavnosti ter drugi krožki. Maturantka Klara, ki obiskuje gimnazijo in biva v Jegličevem dijaškem domu, je zbranim predstavila dijaški utrip s svojega zornega kota.

Na koncu je šolska svetovalna delavka Maja Turšič spregovorila o pogojih za vpis in vpisnem postopku. Na Škofijsko klasično gimnazijo se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in sprejema krščansko usmeritev šole. Omenila je tudi dejavnosti, ki potekajo intenzivneje na začetku prvega letnika, zato da bi učenci lažje premostili prehod iz osnovne na srednjo šolo in se hitreje vključili v razredno skupnost. Podrobnejše informacije o vpisu najdete na: http://skg.stanislav.si/o-soli/osebna-izkaznica/vpis

Ogled šole z dijaki in profesorji

Bodoči gimnazijci so se udeležili še ogleda gimnazije, ki je ponudil podrobnejši vpogled v način dela in vsebine, ki so posebnost naše šole. Med drugimi so bili predstavljeni uporabni vidiki učenja grščine in latinščine, pouk pri tujih jezikih, duhovno življenje na gimnaziji ter vsebina predmeta vera in kultura, bogato sodelovanje s šolami iz tujine, mednarodne izmenjave, vsakoletne ekskurzije po Sloveniji in tujini, pouk naravoslovnih predmetov ter delovanje sklada za pomoč družinam. Dijaki so iz prve roke spregovorili o svojih izkušnjah na šoli, kar je bilo dragoceno predvsem za devetošolce.

V Jegličevem dijaškem domu so obiskovalci lahko začutili utrip življenja v domu, si ogledali dijaške sobe in druge skupne prostore ter se pogovorili z dijaki. Ravnateljica Rozalija Jezernik Špec je predstavila poslanstvo doma ter posebnosti in načela vzgojnega delovanja v domu. Podrobnejše informacije o vpisu najdete na: http://jdd.stanislav.si/o-domu/vpis-2

Letos so prvič tudi starši, ki že imajo otroke na gimnaziji ali dijaškem domu, odgovarjali na vprašanja tistih staršev, ki o vpisu otroka šele razmišljajo. Tako se je razblinila marsikatera skrb, kako je s prehodom v srednjo šolo, predvsem, ko gre za odhod otroka od doma in se odloča za bivanje v dijaškem domu. Izkušnje staršev so zbrane v zgibanki Starši staršem. Več na:http://jdd.stanislav.si/wp-content/uploads/2014/02/zgibanka_JDD_star%C5%A1i-star%C5%A1em_web.pdf

Najpogostejša vprašanja za šolsko svetovalno delavko so se nanašala na vpisni postopek in

kako uskladiti intenzivne športne treninge ali obveznosti na srednji glasbeni šoli s šolskim delom. Glede na dejstvo, da ima kar petina zdajšnjih dijakov status umetnika oz. športnika in so pri učenju uspešni, bodo znali z dobrim načrtovanjem premostiti tudi to.

Izredno zanimanje osnovnošolcev in staršev

Na informativni dan je prišlo 700 obiskovalcev, od tega polovica osnovnošolcev, večina iz 9. razreda. Kot že dolga leta je velika večina obiskovalcev za našo šolo izvedela od sorodnikov oz. prijateljev in nekdanjih dijakov gimnazije, nekaj tudi v domačih župnijah, na Facebooku in spletnih straneh. Obiskovalci so prišli iz cele Slovenije, večina s podeželja. Bodoči dijaki se zanimajo za vse moderne jezike, ki se jih lahko učijo na šoli: nemščino (začetno in nadaljevalno), francoščino, ruščino in španščino, nekaj kandidatov je tudi za staro grščino. Veliko zanimanje je tudi za športne in umetniške dejavnosti, predvsem na glasbenem področju (zbori, solo petje, godalni orkester), lepo število bi jih rado obiskovalo dramsko igro in likovno šolo. Nekaj osnovnošolcev bi si želelo nadaljevati šolanje na glasbeni šoli.

Po vzdušju in anketah sodeč so bili obiskovalci z vsebino in potekom informativnega dneva izjemno zadovoljni, saj so prejeli potrebne informacije, ki jim bodo olajšale odločitev o njihovem nadaljnjem šolanju.

Informativni dan na Škofijski klasični gimnaziji sta letos organizirala Alenka Battelino, profesorica angleškega jezika, in Tine Martin Perger, profesor kemije na gimnaziji.

 

Če morda komu ni uspelo priti na informativni dan, vas vabimo, da obiščete našo spletno stran (www.stanislav.si).

Lepo vabljeni tudi k ogledu fotogalerije: http://foto.stanislav.si/v/skg/20140214_Informativni+dan/

 

Lily Schweiger Kotar,
pomočnica direktorja