Konferenca o nadomestnem materinstvu in človekovem dostojanstvu

23.2.2015 EU Država, Družina, Evropa, Zakonodaja

V Evropskem parlamentu v Bruslju je včeraj v organizaciji Strokovne skupine za bioetiko pri Komisiji Škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE) potekala konferenca o Nadomestnem materinstvu in človekovem dostojanstvu. Kot predstavnik Slovenske škofovske konference se je srečanja udeležič dr. Tadej Strehovec.

Že od ‘70 let prejšnjega stoletja se je na Zahodu pojavilo nadomestno materinstvo, v katerem so možje neplodnih žena oplodili drugo žensko, ki je proti plačilu donosila in rodila otroka ter ga izročila staršema naročnikoma. Z uvedbo postopkov zdravljenja z biomedicinsko pomočjo pa je nadomestno materinstvo doživelo svoj razcvet v državah, kjer je to dovoljeno.

Danes imajo nadomestno materinstvo uzakonjeno države kot npr. v ZDA Kalifornija, Indija, Tajska, Ukrajina in Rusija. Industrija najemanja mater, ki proti plačilu donosijo in rodijo otroka, danes temelji predvsem na specializiranih posredniških agencijah in klinikah, ki preko interneta navezujejo stik s strankami in s svojim delom daleč presegajo okvire nacionalne meje držav. Med klienti in običajno revnimi ženskami je sklenjena 9 mesečna pogodba, ki poleg plačila med 4.000 in 5.000 evrov vključuje tudi druge pogoje, ki jih mora nadomestna mati izpolniti: od diete do ustreznih pred rojstvenih pregledov ter določil v primeru, da se otrok ne rodi zdrav. Še posebej so žalostna številna poročila zlasti iz Indije, kjer so zaradi revščine mlada dekleta prisiljena v nadomestno materinstvo – včasih tudi na zahtevo njihovih revnih staršev.

Razprava v Evropskem parlamentu je pokazala na negativne posledice nadomestnega materinstva, ki se še posebej kaže v izkoriščanju revnih žensk in popredmetenem odnosu do otrok, ki so danes marsikje razumljeni zgolj kot proizvod, ki si ga lahko privoščijo bogati ljudje na račun šibkejših. Konferenca na temo nadomestnega materinstva in človekovega dostojanstva je bila še ena spodbuda vsem članom Evropskega parlamenta, da na ravni celotne Evropske unije ustrezno zaščitijo dostojanstvo vseh žensk in izgradijo družbo, v kateri se bodo spoštovale človekove pravice in dostojanstvo vseh ljudi.