Lakota in revščina še vedno uničujeta življenja milijonov ljudi po svetu

17.10.2016 Karitas
Foto - Družina Foto - Družina

Na Slovenski karitas želimo v okviru Svetovnega dneva hrane (16. oktober) ter Svetovnega dneva boja proti revščini (17. oktober), ponovno opozoriti predvsem na problematiko lakote po svetu ter na pomanjkanje hrane in druge pereče socialne probleme v Sloveniji.

Dostop do hrane je osnovna človekova pravica in je bistvena za človekovo preživetje in razvoj. Danes po svetu trpi zaradi lakote preko 795 milijonov ljudi (vsak 9 prebivalec), večina živijo v državah v razvoju (FAO). Vsako leto zaradi podhranjenosti umre več kot 3 milijone otrok na svetu, kar je v svetu obilja, kjer je hrane dovolj, le da je nepravično razporejena, škandal. Lakota in revščina sta tudi med glavnimi vzroki za prisilne migracije in preseljevanje ljudi, kar je lani doseglo rekordinih 65 milijonov ljudi, ki so zapustili svoje domove.

Slovenska karitas ob tem skupaj z drugimi organizacijami Karitas, institucijami in vsemi sočutnimi ljudmi  po svetu kliče k nujnim skupnim rešitvam za zmanjševanje lakote in revščine. Lani septembra so svetovni voditelji sprejeli novo Agendo 2030 s Cilji trajnostnega razvoja. Drugi med cilji zavezuje vse narode sveta, da končamo lakoto, dosežemo prehrambeno varnost in izboljšamo hranilno vrednost ter promoviramo trajnostno kmetijstvo. V to bo potrebno vložiti veliko naporov. Ob tem je nujno, da se preoblikujejo kmetijski in prehrambeni sistemi v smeri k bolj trajnostnim modelom, ki bodo odporni tudi na podnebne spremembe. Pomembna je usmeritev k človekovim pravicam, tako da ima vsak človek omogočeno izobraževanje, zdravstveno oskrbo in možnost za delo, s katerim se lahko dostojno preživi. V državah, kjer pustoši revščina, je nujno potrebno  podpreti predvsem male kmete in ženske, ki so nosilke razvoja, ter jim zagotoviti dostop do lokalnih trgov in pravično plačilo za delo. Boriti se je potrebno proti vsem oblikam revščine in nepravičnosti po svetu. Zato skupaj s Caritas Europa kličemo EU in vsem njenim članicam, k povečanju uradne razvojne pomoči. Mnoge Karitas po svetu, med njimi tudi Slovenska karitas, podpiramo projekte in programe v najrevnejših državah sveta, ki vsakodnevno pomagajo najrevnejšim ljudem na lokalnih območjih k prehrambeni varnosti in zmanjševanju revščine. Več o pomoči Slovenske karitas najrevnejšim v Afriki na:        http://www.karitas.si/dobrodelna-akcija-za-srce-afrike-2016-porocilo-z-novinarske-konference/.

Opozoriti želimo tudi na problematiko pomanjkanje materialnih dobrin in hrane ter na druge pereče socialne probleme v Sloveniji, ki so številni. Še vedno je zelo veliko družin, ki so dolgoročno zelo zadolžene in ne zmorejo plačevati najnujnejših položnic. Mnogi, ki sicer prejemajo minimalno plačo in niso upravičeni do socialnih transferjev, ne morejo preživeti svojih družin. Vse več je oseb v srednjih letih, ki živijo same, brez socialne mreže, trajno brezposlenih ali z nezanesljivo zaposlitvijo. Še posebej so ranljivi za odvisnosti in težave v duševnem zdravju. K temu se pridružuje še veliko starejših, ki se preživljajo z zelo nizkimi pokojninami in so največkrat osamljeni. Kljub temu, da živijo v objektivni revščini, običajno ne prosijo za pomoč.

V Sloveniji je zato nujno potrebno povečati dostopnost prilagojenih zaposlitev in okrepiti projekte socialnega vključevanja za ranljive skupine, še posebej za tiste osebe, ki so trajno nezaposljive ali težko zaposljive na trgu dela zaradi starosti, nižjih kvalifikacij in zdravstvenih omejitev.

V letu 2015 smo v celotni mreži Karitas v obliki materialne pomoči (večinoma hrane in plačila položnic), z darovi darovalcev, donatorjev, delom prostovoljcev, sredstvi FIHO, ministrstev in lokalnih skupnosti ter hrano iz intervencijskih zalog EU v Sloveniji pomagali 102.285 osebam po vseh slovenskih krajih. Med njimi je bilo 86.234 družinskim članov in posameznikov, 11.606 starejših, 2.786 migrantov in 1.659 brezdomcev. Skoraj 11.000 prostovoljcev, ki delujejo v 463 župnijskih karitas je ljudem v stiski razdelilo 2.669 ton hrane. Samo v lanskem letu je bilo pomoči v obliki plačila najnujnejših položnic deležnih 12.632 oseb. Dodatno je bilo v programe za otroke vključenih 30.388 otrok. Od tega jih je nekaj manj kot 13.000 prejelo pomoč z šolskimi potrebščinami. V različne oblike družabnosti in druženja je bilo vključenih več kot 41.000 starejših.

Na Slovenski karitas se ob tem zavedamo, da je pomoč s hrano tudi vstopna točka za celostno pomoč družinam in posameznikom v stiski. Sodelavci in prostovoljci Karitas jim ob tem nudimo pogovor, svetovanje, jih opolnomočimo, skupaj prepoznavamo morebitne druge zahtevnejše probleme ter jih glede na njihove stiske usmerjamo k strokovnim institucijam.

Danes se z revščino v Sloveniji soočajo tudi posamezniki in družine, ki si nikdar v življenju niso mislili, da bodo kdaj prestopili vrata humanitarne organizacije. Prostovoljci in sodelavci Karitas smo ljudem, ki so se znašli v stiskah in zmogli priti do nas, pripravljeni podati roko. Ob tem apeliramo na vse, ki imajo možnosti odločanja in sprejemanja zakonov, da storijo več v smeri pravičnejše družbe in zmanjševanja revščine v Sloveniji.

Imre Jerebic,
generalni tajnik Slovenske karitas


Dodatne informacije na: [email protected], 01 300 59 60