Leto Božje besede 2020

26.1.2020 Katoliška cerkev Sveto pismo

Katoliška biblična federacija (CBF) je v spomin na 1600. obletnico smrti največjega prevajalca Svetega pisma sv. Hieronima, razglasila leto 2020 za Leto Božje besede. V Cerkvi na Slovenskem bomo z obhajanjem leta Božje besede začeli na Nedeljo Božje besede, 26. januarja 2020, zaključili pa ga bomo na Nedeljo Božje besede, 24. januar 2021. 

Papež Frančišek je prav na god sv. Hieronima, 30. septembra 2019, razglasil za vso Cerkev, naj bo »3. nedelja med letom posvečena obhajanju, razmišljanju ter razširjanju Božje besede« (Aperuit illis, 3). Sv. Hieronim se je vedno znova spraševal, »kako bi lahko živeli brez poznanja Pisma, iz katerega se učimo spoznavati Kristusa samega, ki je življenje verujočih?« Dobro se je zavedal, da je Sveto pismo sredstvo, »s katerim Bog vsak dan govori vernikom.« (VD 72) 

V letu Božje besede si bomo vsak na svoj način in vsi skupaj kot Cerkev na Slovenskem prizadevali, da poglobimo svoj odnos do Svetega pisma in Božje besede. Biblično gibanje (https://biblicnogibanje.si), ki je pripravilo gradiva za bogoslužno obhajanje Nedelje Božje besede, bo v tem letu z različnimi spodbudami opozarjalo, da je Božja beseda tudi danes »živa in učinkovita« (Heb 4,12). Iščimo priložnosti, da še bolj okrepimo svoje zaupanje in ljubezen do Božje besede ter poživimo redno branje Svetega pisma. 

 

Maksimilijan Matjaž
Predsednik Zavoda Biblično gibanje