Likovna delavnica ob 500-letnici prikazanja Marije v Strunjanu - predstavitev udeležencev

22.4.2012 Strunjan Kultura, Umetnost
Strunjan - likovna delavnica 2012 Strunjan - likovna delavnica 2012

Predstavitev udeležencev likovne delavnice ob 500-letnici prikazanja Marije v Strunjanu:

Klementina Golija

Rojena 26. 03. 1966 na Jesenicah. Leta 1990 je diplomirala na oddelku za slikarstvo na Accademia di Belle Arti di Brera v Milanu pri prof. Glaucu Baruzziu in Giuseppeu Maraniellu. Na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost je leta 1993 končala podiplomski študij grafike pri prof. Lojzetu Logarju in 1995 še podiplomski študij slikarstva pri prof. Gustavu Gnamušu. Izpopolnjevala se je še na študijskih potovanjih, na primer: leta 1990 v Bostonu in New Yorku (ZDA) in 1991 v Parizu. Od leta 1987 – prve osebne razstave – je doslej imela 93 samostojnih razstav in je sodelovala na več kot 200 skupinskih razstavah v Sloveniji in v tujini. Prejela je 15 nacionalnih priznanj in mednarodno nagrado, v letu 2007 je za uspehe in dosežke na likovnem področju prejela nagrado Mestne občine Kranj. Ustvarja v slikarstvu, grafiki in oblikovanju. Od leta 1990 je članica ZDSLU, je pobudnica in predsednica Bienala mesta Kranj. Živi in ustvarja v Kranju.


Mira Ličen Krmpotić

Rojena 26. 05. 1950 v Pulju na Hrvaškem. Slikarstvo je študirala na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je leta 1973 diplomirala pri prof. Maksimu Sedeju in leta 1975 končala še specialko za restavratorstvo. Od leta 1973 je imela več kot petdeset osebnih razstav (v letu 2010 veliko pregledno in v Obalnih galerijah Piran: v Galeriji Loža in v razstavišču Monfort Portorož ter v Galeriji A+A v Benetkah) in sodelovala na več kot dvesto skupinskih in mednarodnih razstavah doma in v tujini. Prejela je več nagrad, med drugimi leta 1997 tudi Steletovo priznanje za delo na področju restavratorstva, leta 2009 pa priznanje Mirka Šubica za leto 2009. Leta 2010 nagrado ZDSLU, leta 2011 Zlati grb Občine Piran. Ustvarja v različnih tehnikah slikarstva, v risbi, grafiki, v tehniki vitraža, mozaika, freske, keramiki, slikanja na tekstil, v zadnjih letih tudi v tehniki oblikovanja steklenih objektov. Je avtorica številnih javnih profanih in sakralnih spomenikov (na Ptuju, v Ljubljani, Rovinju, po slovenski Istri in drugod). Njena dela se nahajajo v javnih in zasebnih zbirkah doma in v tujini. Neprekinjeno se ukvarja z restavratorstvom in konservatorstvom, kjer je sodelovala pri številnih najpomembnejših restavratorskih projektih v Piranu, Izoli, Kopru in po drugih slovenskih mestih, pa tudi v hrvaški Istri in Dalmaciji. Bila je med iniciatorji in organizatorji društva Prijatelji zakladov sv. Jurija Piran in projektov Jaslice in Križev pot v piranskih cerkvah. Sodi med najpomembnejše soustvarjalka slovenske sodobne sakralne umetnosti. V letu 2010 je pri Obalnih galerijah Piran izšla Monografija Mira Ličen Krmpotić. Živi in ustvarja v Piranu.


Nikolaj Mašukov

Rojen 8. 03. 1956 v vasi Bik v Sibiriji, kjer je med leti 1973 in 1977 dokončal šolo za umetnost-prostorsko oblikovanje in slikarstvo, nato je končal specializacijo na monumentalno interierno slikarstvo, kasneje je študij nadaljeval na akademiji za kiparstvo. Več njegovih del je v zbirki Muzeja za mednarodno umetnost v Caricinu. V Slovenijo je prišel leta 1994 iz Moskve z ženo slikarko Mašo Bersan. Sodeluje na številnih skupinskih razstavah povsod po svetu, prvo samostojno razstavo je imel v moskovski galeriji Art moderne. Ima status svobodnega umetnika, ustvarja v slikarstvu in kiparstvu. Živi in ustvarja v Ljubnem na Gorenjskem.


Matej Metlikovič

Rojen 26. 04. 1956 v Kranju. Po maturi na kranjski gimnaziji je vpisal študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in diplomiral leta 1978 pri profesorjih Štefanu Planincu (slikarstvo) in Milanu Butini (likovna teorija). Na isti Akademiji je do leta 1981 absolviral še štiri semestre podiplomskega študija na slikarski specialki pri profesorjih Kiaru Mešku in Janezu Berniku. V letih 1981 do 1992 je poučeval predmet umetnostna vzgoja na Srednji kemijski šoli v Ljubljani in nekaj let tudi predmet likovna vzgoja na ljubljanski Srednji glasbeni in baletni šoli. Leta 1982 je postal član Društva slovenskih likovnih umetnikov DSLU (danes DLUL – ZDSLU). Leta 1992 se je povezal z Mednarodnim društvom krščanskih umetnikov SIAC in leta 2001 s KUD-om Logos. Od leta 1992 deluje kot samostojni ustvarjalec na področju kulture s statusom umetnika. Vsa leta po končanem študiju neprekinjeno ustvarja in razstavlja v Sloveniji in tujini. Udeležuje se domačih in mednarodnih likovnih kolonij oz. simpozijev. Njegova dela se nahajajo v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji, Nemčiji, Švici in Španiji. Ustvarja tudi na področju likovne opreme sakralnih prostorov. Poleg slikanja na platno, les in papir načrtuje in poslikava barvna okna oz. vitraže ter oblikuje vezena liturgična oblačila in antependije. S svojimi deli je opremil več sakralnih in zasebnih prostorov v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem in v Nemčiji. Najpomembnejši sakralni projekti zadnjih let (realizirani v sodelovanju s podjetjem Vezenje Ercigoj in oblikovalcem stekla Stojanom Višnarjem): oprema kapele Doma dr. Janka Benedika v Radovljici (vitraži), oblikovanje paramentov za novi zunanji oltar na Brezjah in kompozicija vitražev v kapeli Zavoda A. M. Slomška v Mariboru. Ustvarja še v risbi s tušem, ilustrira pesniška besedila, likovno opremlja knjige ter oblikuje vizualne razpoznavne znake. Občasno objavlja refleksije o umetnosti, predava in vodi delavnice. Živi in ustvarja v Ljubljani.


Valentin Oman

Rojen 14. 12. 1935 v Štebnu/St. Stefan pri Beljaku. Leta 1958 je maturiral na Plešivcu/Tanzenberg. V letih od 1958 do 1962 je študiral pri profesorici Hildi Schmid-Jesser na Akademiji za uporabno umetnost na Dunaju ter je leta 1963 končal še specialko za grafiko pri profesorju Riku Debenjaku na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost. Imel je veliko osebnih razstav (leta 2009 veliko tematsko razstavo Ara Pacis v Obalnih galerijah Piran: v Mestni galeriji Piran in Galeriji Loža Koper ter v Galeriji A+A v Benetkah), skoraj dvesto, sodeluje tudi na mnogih skupinskih predstavitvah v Avstriji, Sloveniji, po Evropi in drugod po svetu ter na pomembnih mednarodnih likovnih manifestacijah. Prejel je številne nagrade v Avstriji, Italiji, Nemčiji, ZDA in Sloveniji, med njimi nagrado Prešernovega sklada (1980), nagrado Riharda Jakopiča (1997) in veliko nagrado na piranskem Mednarodnem slikarskem ex-temporu (1969). Leta 1997 je prejel naziv častnega doktorja univerze v Celovcu. Ob njegovi 70-letnici mu je Republika Slovenija podelila Zlati red RS za zasluge – za življenjsko delo na področju likovne umetnosti in za prizadevanja za enakopravnost slovenskega jezika na Koroškem, avstrijski kancler Schüssel pa ga je odlikoval z avstrijskim častnim križem za znanost in umetnost 1. razreda. Njegova dela so na ogled v pomembnih nacionalnih zbirkah v Avstriji, Sloveniji. Leta 2009 je 10 slik iz zbirke Ecce Homo podaril Obalnim galerijam Piran. Leta 2007 se je udeležil multimedijske delavnice Genius loci Lera v organizaciji Obalnih galerij Piran. Živi in ustvarja na Dunaju in v Bekštanju/Finkenstein na Koroškem.


Janko Orač

Rojen 3. 06. 1958 v Celju. Šolal se je na grafični šoli v Ljubljani. Leta 1997 je diplomiral na Šoli za risanje in slikanje, visoki strokovni šoli v Ljubljani pri prof. Dušanu Kirbišu. Nadaljuje podiplomski študij grafike na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu. Najobsežnejša pregleda svojega zdaj že tridesetletnega ustvarjalnega dela je imel leta 2002 v Galeriji sodobne umetnosti v Celju in leta 2011 v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec. Imel je več kot 60 samostojnih razstav. Za svoja dela je prejel številna priznanja. Njegova dela se nahajajo v javnih in zasebnih zbirkah. Ima status svobodnega likovnega ustvarjalca. Je avtor in vodja slikarskih kolonij Novomeški likovni dnevi in Zibika-Tinsko. Živi in ustvarja v Novem mestu in Zibiki.


Hrvoje Marko Peruzović

Rojen 28. 04. 1971 v Zagrebu. Končal je grafični oddelek za uporabno umetnost in oblikovanje v Splitu in leta 1995 diplomiral iz slikarstva na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu pri prof. Đuru Sederju. Študijsko se je izpopolnjeval v Parizu, Milanu, Benetkah in na Dunaju. Je član HZSU-ja (Hrvatska zajednica samostalnih likovnih umjetnika). Poleg slikarstva se ukvarja še s klasično grafiko, ilustracijo, skulpturo in fotografijo. Je avtor Križevega pota in oltarne slike za cerkev Gospe od Nuncijate v Dubrovniku. Imel je več kot trideset samostojnih razstav in sodeluje na številnih skupinskih razstavah na Hrvaškem in v tujini. V okviru projekta Križev pot po piranskih cerkvah (v organizaciji društva Prijatelji zakladov cerkve sv. Jurija) je letos predstavil Križev pot, ustvarjen prav za piranske cerkve. Živi in ustvarja na Bolu na otoku Braču.


Darko Slavec

Rojen 10. 06. 1951 v Postojni. Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1975 pri prof. Jelisavi Čopič. Pri prof. Gabrijelu Stupici je končal slikarsko specialko in grafično specialko pri prof. Bogdanu Borčiču. Imel je več kot 144 samostojnih razstav ter sodeloval na več kot 145 skupinskih razstavah doma in v tujini. Zaposlen je kot redni profesor za risanje in slikanje na Oddelku za tekstilstvo Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Poučuje številne predmete s področja likovne umetnosti, oblikovanja in fotografije. Je soustanovitelj Visoke strokovne šole za risanje in slikanje v Ljubljani in je bil profesor na tej šoli od njene ustanovitve 1990 do 2010. Vodi številne seminarje o oblikovanju z računalnikom, oblikovanju spletnih strani, likovni analizi otroške risbe in slike ter digitalni in analogni fotografiji. Med letoma 1997 in 2003 je bil mentor na likovni šoli Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani. Za pedagoške delavce osnovnih in srednjih šol ter likovne in fotografske ustvarjalce je vodil številne seminarje in predavanja s področja likovne analize otroške risbe, slike in umetniških del, s področja oblikovanja spletnih strani ter digitalne in analogne fotografije. Pripravil in vodil je tudi večje število likovnih tečajev za različne ciljne skupine. Do sedaj je izdal dve knjigi s področja oblikovanja in fotografije ter napisal več recenzij za knjižne izdaje in številne spremne tekste v katalogih različnih likovnih in fotografskih ustvarjalcev ob njihovih predstavitvah v javnem prostoru. V letu 2009 je bil o njegovem ustvarjanju posnet dokumentarni film »Od kruha do zvezd«. Živi in ustvarja v Ljubljani.


Katja Smerdu

Rojena 7. 09. 1980 v Kopru, Slovenija. Leta 1998 je uspešno zaključila program poklicnega frizerja na srednji tehnični šoli v Kopru, leta 2000 se je vpisala v Maturitetni program na Gimnaziji Piran, kjer je 2001 maturirala. Leta 2003 se je vpisala v program kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V letu 2004 je delala v Celju v restavratorski delavnici. V letu 2005 je obiskovala delavnico pri ak. kiparki Mojci Smerdu. V okviru programa Erasmus je leta 2007 obiskovala Akademijo Brera v Milanu (IT). Leta 2008 je diplomirala iz kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani z naslovom Sculptura Scripta pri doc. Alenu Ožboltu. Zaključuje magisterij kiparstva pri red. prof. Matjažu Počivavšku in prof. dr. Igorju Škamperletu na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Imela je dve samostojni razstavi (v letu 2012 v Galeriji Herman Pečarič Piran), sodelovala je na številnih skupinskih razstavah ter prejela več nagrad (leta 2011 tudi nagrado na Ex-temporu Piran). Od leta 2011 ima Galerijo Aperion v Izoli. Živi in ustvarja v Strunjanu.


Ubald Trnkoczy

Rojen 29.04.1946 v Ljubljani. Po eksperimentalni osnovni šoli (uradni naziv za Osnovno šolo Frana Levstika) je končal Srednjo tehnično elektro šolo (da bi se čim prej zaposlil zaradi prezgodnje smrti staršev). Kot honorarni fotoreporter je delal na Dnevniku, od leta 1968 je

bil zaposlen na RTV: najprej kot osvetljevalec, asistent kamere in snemalec ter zadnjih 15 let kot direktor fotografije. V tem času je ustvaril več kot 126 TV dram in filmov, od tega 14 nadaljevank. S fotografijo se ukvarja že od svojega 14 leta, zgled sta mu bila mati (slikarka) in oče farmacevt. Doslej je imel približno 20 samostojnih razstav (med drugimi v Piranu: v Minoritskem samostanu razstava Skriti vrtovi Pirana, v istem ambientu še razstava Svetloba piranskih cerkva; v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine razstava Violina in Piran ter stalne postavitve ciklusov v Piranu: Sončna pesem v Minoritskem samostanu svetega Frančiška, Violina in Piran v avli Glasbene šole Piran, Piran na Občini Piran, Svetloba piranskih cerkva v Minoritskem samostanu svetega Frančiška, Pogledi v reflektoriju Minoritskega samostana svetega Frančiška), sodeloval pa je tudi na skupinskih razstavah. Na RTV je bil med ustanovnimi člani skupine snemalcev in fotografov, skupine 7 x 7. Sodeloval je na skupinski razstavi Veselje do življenja (ob prvi uradni predstavitvi Slovenije v EU parlamentu v Strasbourgu, ki je potovala po evropskih prestolnicah). Je avtor številnih multivizijskih predstavitev: na primer Piranska hvalnica, Mir in dobro, Zgodba o stvarjenju, grehu in odrešenju, Lebdenje, Modro zelena tišina, Lepo je biti to kar si, Kamen na kamen …, pa na Tartinijevo glasbo še tri multivizije V poklon glasbeni umetnosti 1+2 in 3). Živi in ustvarja v Ljubljani in Piranu.


Klavdij Tutta

Rojen 12. 01. 1958 v Postojni. Leta otroštva je preživel s starši v Novi Gorici. Končal je Šolo za oblikovanje v Ljubljani in nadaljeval študij na Akademiji za likovno umetnost pri profesorjih: Metki Krašovec, Janezu Berniku, Zvestu Apolloniju, Gustavu Gnamušu in Bogdanu Borčiću. Pri slednjem je diplomiral in končal specialko za grafiko. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko in objekti ter z organizacijo likovne delavnice na Sinjem Vrhu. Od leta 1981 je član DSLU. Imel je več kot 219 samostojnih razstav, sodeloval pa je na več kot 300 skupinskih doma in po svetu. Za svoje delo je prejel 61 domačih in mednarodnih priznanj. Med nagradami izstopajo tiste, ki jih je prejel na mednarodnih bienalih v Ljubljani, Barceloni, Seulu, Cadaqesu, Beljaku/Villachu, Zagrebu, Bitoli, Karlovcu, Gornjem Milanovcu, Gorici, Mariboru in Sežani. Leta 2002 je prejel Bevkovo nagrado Mestne občine Nova Gorica za dosežke v likovni umetnosti in plaketo Občine Ajdovščina za razvoj likovnih delavnic na Sinjem Vrhu. V letu 2009 je za veliki likovni projekt, ki ga je pripravil v Kranju in okolici, prejel Veliko Prešernovo plaketo MO Kranj in nagrado ZDLSU in Hypo Alpe Adria za leto 2009. Živi in ustvarja v Novi Gorici in Kranju.

Karel Vouk

Rojen leta 1958 v Celovcu. Med leti 1976 in 1986 je študiral arhitekturo na Tehniški univerzi ter na Akademiji likovnih umetnosti na Dunaju. Leta 1986 je diplomiral pri prof. Gustavu Peichlu. Ob arhitekturi ustvarja še na več področjih likovne umetnosti: v zvrsti slikarstva, veliko zlasti na področju stenskega slikarstva, na področju objektov, postavitev v javnih prostorih. Od leta 1983 je imel veliko samostojnih razstav, največ v Avstriji in Sloveniji. Od leta 1976 sodeluje na številnih skupinskih razstavah doma in v tujini. Je avtor več stenskih slikarij v sakralnih in profanih prostorih in javnih spomenikov, največ v Avstriji, zlasti avstrijskem Koroškem. Je član Koroškega društva umetnosti v Celovcu. Živi in ustvarja v Rinkolah pri Pliberku v Avstriji.


Fulvia Zudič

Rojena 16. maja 1961 v Kopru. Leta 1979 je maturirala na Srednji šoli za oblikovanje v Ljubljani in nadaljevala študij na Accademii di Belle Arti v Benetkah, kjer je leta 1987 diplomirala. Nekaj let je poučevala likovno vzgojo na šolah na Obali, od leta 1996 pa je zaposlena na Comunità Autogestita della nazionalità italiana Pirano/Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti Piran kot organizatorka prireditev. Od leta 1987, ko je imela prvo samostojno razstavo v Benetkah, je imela veliko samostojnih razstavah. Sodeluje na številnih skupinskih razstavah doma in v tujini (2008 v A+A). Prejela je 45 nagrad in priznanj doma in v tujini: večkrat je bila nagrajena na Mednarodnem slikarskem ex-temporu Piran, na Istria Nobilissima, kjer je 2005 prejela najprestižnejšo Premio promozione, leta 2007 nagrado Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre in druge. Ob slikarstvu se posveča še ilustraciji, keramičarstvu, modnemu oblikovanju, kostumografiji in scenografiji. Je mentorica slikarskih in modnih krožkov. Bila je članica v več strokovnih žirijah in se udeležuje več likovnih delavnic. Živi in ustvarja v Sečovljah in Piranu.