Medijska pristranskost v zvezi s poročanjem o Katoliški Cerkvi in katoličanih

11.9.2012 Slovenija Laik

Slovenski mediji se, še posebno v zadnjih tednih, ukvarjajo s povsem tendencioznim poročanjem o Katoliški Cerkvi in katoličanih. Poročanje o nečem, kar temelji zgolj na govoricah, brez preverjanja in poročanja o objektivnih dejstvih, je pristransko. Menimo, da je namen takšnega poročanja z ustvarjanjem velikih »zgodb« o Cerkvi na Slovenskem in njenih najvidnejših predstavnikih, poleg pridobivanja premoženjske koristi, v krnitvi dobrega imena posameznim cerkvenim predstavnikom in v blatenju Cerkve kot najmočnejše organizacije civilne družbe. Pristranske objave ciljajo na vnašanje občutka razdora v Cerkvi na Slovenskem, na spodbujanje proticerkvenega razpoloženja v javnosti, k moralni diskreditaciji Cerkve in k odkritemu smešenju škofov in duhovnikov.

Da gre pri tem za odkrit medijski napad na vidnejše cerkvene predstavnike, pa tudi na katoličane, ki so v javnosti pripravljeni zagovarjati svoje vrednote in prepričanje, dokazuje nedopustna medijska diskreditacija prof. dr. Jožeta Balažica z Inštituta za sodno medicino pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Slovenski mediji strokovnost mednarodno priznanega slovenskega znanstvenika postavljajo pod vprašaj zaradi njegovega javnega nasprotovanja nekaterim rešitvam na referendumu zavrnjenega družinskega zakonika in zaradi dejstva, da je katoličan. Prepričani smo, da je takšno ravnanje medijev jasen primer povsem pristranskega poročanja zgolj zaradi verskega prepričanja, kar je v sodobni demokratični družbi povsem zavržno.

V Svetu katoliških laikov Slovenije tovrstno ravnanje medijev ostro obsojamo in novinarje pozivamo k spoštovanju profesionalnih in etičnih standardov oziroma k objektivnemu poročanju, ki bo spodbujalo strpnost in spoštovanje vseh subjektov civilne družbe, vključno s Cerkvijo. Zgolj objektivno in nepristransko poročanje lahko zagotovi in varuje dostojanstvo vsakega posameznika.


Svet katoliških laikov Slovenije


Izjava v pdf formatu