Mednarodna znanstvena konferenca: Intelektualna zgodovina in kulturne vojne

Od 2. do 4. februarja 2023 v Celju bo potekala mednarodna znanstvena konferenca Intellectual History and Culture Wars in Central and Eastern Europe in the Light of Modern Theories of Religion/Intelektualna zgodovina in kulturne vojne v srednji in vzhodni Evropi v luči sodobnih teorij o relgiji, ki jo organizira Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani.

Mednarodna konferenca bo potekala v Domu sv. Jožefa, Duhovno-prosvetni center, Plečnikova 29, 3000 Celje.

Program

Mednarodna konferenca del je aktivnosti v okviru raziskovalnega programa J6-3140 Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.