Srečanje Evropske zveze katoliških šol in simpozij o krščanskem humanizmu v izobraževanju

27.4.2024 Bergen, Norveška Katoliška šola, Izobraževanje
Foto: Komisija za šolstvo pri SŠK - Marko Weilguny Foto: Komisija za šolstvo pri SŠK - Marko Weilguny

V Bergnu na Norveškem je 26. in 27. aprila potekalo srečanje Evropske zveze katoliških šol (CEEC). Srečanje je gostila norveška zveza katoliških šol, ki je dan pred srečanjem, 25. aprila, organizirala tudi simpozij o pomenu krščanskega humanizma v izobraževanju, ki so se ga poleg predstavnikov katoliških šol 28 članic zveze udeležili tudi številni učitelji in drugih zaposleni v katoliških šolah na Norveškem. Srečanja sta se v imenu Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci udeležila mag. Anton Česen in tajnik komisije Marko Weilguny.

Za številna velika vprašanja in izzive izobraževanja našega časa bi lahko rekli, da se v svojem bistvu stekajo v vprašanje tega, kdo je človek in kaj je njegovo poslanstvo v svetu. To je bilo osrednje vprašanje, ki so se ga želeli dotakniti organizatorji simpozija, predvsem v luči vse večje in vse bolj razdvajajoče  kulturne razdeljenosti v naših družbah. V duhu predstavitev in razprav na simpoziju lahko vidimo, da je poslanstvo Cerkve v izobraževanju v tem, da je zvesta evangeliju in resnici in v tem včasih deluje proti tokovom današnjega časa. Izobraževanje mora sprejemati in tudi poudarjati pomen človeške ranljivosti in nepopolnosti, kar je morda zanimiv poudarek tudi v luči vse večje prisotnosti tehnologije, za katero se zdi, da želi izničiti prav to, kar vidi kot pomanjkljivost. Toda odvisnost človeka od odnosov z bližnjimi in tudi od odnosa s presežnim ni človeška slabost, ampak prej njegova veličina.

Sledeč temu poslanstvu deluje tudi 5 katoliških šol, ki na pretežno protestantskem Norveškem skrbi za pestro šolsko populacijo. Po seznanitvi z zanimivo zgodovino Norveške in razvojem katoliškega šolstva v državi, smo se udeleženci srečanja seznanili tudi z razvojem dogodkov v povezavi s šolstvom po vseh državah članicah zveze. V tem delu so udeleženci z zanimanjem spremljali informacije o dogodkih iz Slovenije, kjer je bilo treba izpostaviti predvsem spremembe zakona o osnovni šoli, nedavne poskuse omejevanja financiranja zasebnih vrtcev, znižanja glavarine na srednjih šolah ter osnutek Nacionalnega programa izobraževanja, v razpravi o katerem je sodelovala tudi Komisija za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci.

Pri delu zveze na mednarodnem področju velja izpostaviti odlične odnose in aktivno sodelovanje na različnih področjih, tako s svetovno zvezo katoliških šol (OIEC), vatikanskim dikasterijem za kulturo in izobraževanje ter tudi svetovno zvezo za svobodo izobraževanja (OIDEL), ki bo ob pomoči in podpori posameznih članic zveze prav v prihodnjih dneh ponovno objavila posodobljen indeks svobode izobraževanja v svetu. Prihodnje srečanje, ki bo obeležilo tudi 50-letnico delovanja evropske zveze katoliških šol, bo jeseni potekalo v Strasbougu, delegati pa bodo nadaljevali z delom na delovni tematiki tega, kaj je specifični doprinos, ki ga lahko katoliške šole prinašajo evropski družbi.