Mednarodni simpozij z naslovom Šola kot prostor dialoga med vero, znanostjo in umetnostjo

9.5.2013 Ljubljana Zavod sv. Stanislava, Znanost
Zavod sv. Stanislava Zavod sv. Stanislava

Glavni namen simpozija je prikazati medsebojno povezanost, dopolnjevanje in interakcijo med vero, znanostjo in umetnostjo. Ta temeljna področja človekovega iskanja resnice in smisla življenja niso v medsebojnem konfliktu, ampak vsaka na svoj način vodi človeka k odgovorom na temeljna vprašanja. Zgodovina evropske misli, predvsem od novega veka dalje, je polna konfliktov predvsem med vero in znanostjo. Na simpoziju bomo pokazali na ozadje teh napetosti in na sedanja dialoška prizadevanja pri iskanju celostne resnice. Pri tem nikakor ne gre za podrejanje enega področju drugemu ali za zlivanje oz. nekritično prepletanje teh področij. Vsako področje iskanja resnice in smisla ima svojo avtonomijo, svojo lastno metodo, svojo pot do iskanja resnice, vendar se te različne poti med seboj ne izključujejo, ne izničujemo, ampak dopolnjujejo in druga drugo bogatijo.

Katoliška šola je še na poseben način poklicana, da je prostor dialoga med vero, znanostjo in umetnostjo. S simpozijem želimo prikazati svoje dosedanje izkušnje pri povezovanju teh področij v šoli, pri čemer bodo dragocena predvsem osebna pričevanja in podelitev izkušenj s strani učiteljev in nekdanjih dijakov. Vabljeni gostje bodo vidnejši predstavniki slovenske javnosti: teologi, znanstveniki in umetniki. Med drugim bodo nastopili

- g. nadškof dr. Anton Stres,
- g. škof dr. Anton Jamnik,
- dr. Jože Trontelj,
- dr. Edvard Kobal (predsednik Slovenske znanstene fundacije),
- dr. France Cvelbar,
- dr. Branko Klun,
- Gregor Čušin,
- Milada Kalezić,
- dr. Brane Senegačnik,
- dr. Igor Škamperle,
- Robert Dolinar in drugi. 

V želji, da osvetlimo tematiko tudi z mednarodnega vidika, smo na simpozij povabili prijatelje s partnerskih šol po Evropi, ki bodo podelili svoje znanje in izkušnje pri podajanju teh vsebin na njihovih šolah. Med nami bo član etične komisije pri EU dr. Günter Virt ter še nekateri raziskovalci in prijatelji s partnerskih šol.

Simpozij bo spremljalo nekaj kulturnih dogodkov, med katerimi velja omeniti jubilejni 20. koncert zborov in orkestra Zavoda sv. Stanislava, ki bo 12. maja ob 18.00 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Pred tem bo na Kongresnem trgu v Ljubljani od 16.30 do17.30 avtorski recital dijaške poezije.

Program simpozija.

Več informacij: [email protected]