Mednarodno srečanje cerkvenih pravnikov na Hrvaškem

15.10.2022 Šibenik, Hrvaška Cerkveno pravo, Izobraževanje

V Vodicah pri Šibeniku se je 14. in 15. oktobra 2022 odvil XV. mednarodni simpozij cerkvenih pravnikov, ki ga je pripravilo Hrvaško kanonistično društvo v sodelovanju s Katoliško bogoslovno fakulteto iz Zagreba in Škofijo Šibenik

Srečanje je bilo letos posvečeno nekaterim vidikom administrativnega prava Cerkve. Gre za široko področje uprave, s katero ordinariji (krajevni škofje in njihovi namestniki, predstojniki redov) izvršujejo svojo skrb za življenje cerkvene skupnosti. V to ni vključeno le izdajanje splošnih in posamičnih upravnih aktov, temveč je pomemben predvsem temeljit vpogled v vsakodnevnevna prizadevanja in težave, s katerimi se srečujejo verniki, še posebej pastoralni delavci. V upravi škofij aministrativno pravo ureja sprejemanje najrazličnejših povsem konkretnih odločitev in hkrati s sistemom prizivov omogoča preverjanje njihove pravilnosti.

Iz Slovenije sta se simpozija udeležila dva cerkvena pravnika, novomeški škof in predsednik SŠK msgr. dr. Andrej Saje ter voditelj cerkvenega sodišča v Ljubljani dr. Matej Pavlič, ki je skupaj z mag. Gregorjem Rogljem tudi pripravil prispevek o posamičnih pravnih aktih. Vsa predavanja bodo kasneje izšla v posebnem zborniku.

Poleg strokovnega dela je srečanje nudilo priložnost za druženje in izmenjavo izkušenj članov škofijskih uprav in cerkvenih sodišč iz več držav, kar je spodbuda za njihovo delovanje. Del programa je bilo somaševanje v monumentalni šibeniški katedrali z gostiteljem škofom Tomislavom Rogićem, ki je v homiliji povabil, naj delo pravnikov v Cerkvi presega zgolj črko zakona in naj bo odsev Božje skrbi za svoje ljudstvo. 

Ob robu dogajanja je msgr. Saje obiskal tudi novega zadarskega nadškofa – koadjutorja msgr. Milana Zgrablića. V pogovoru sta si izmenjala izkušnje delovanja v svojih krajevnih Cerkvah in predstavila pobude v okviru aktualnih sinodalnih prizadevanj.

Matej Pavlič

Več na spletnih straneh: https://ika.hkm.hr ter https://www.sibenska-biskupija.hr.