Misijonska nedelja – 92. svetovni misijonski dan

Slovenska misijonarka s. Andreja Godnič OSU deluje v Peruju - Foto: http://solideo2008.blogspot.com Slovenska misijonarka s. Andreja Godnič OSU deluje v Peruju - Foto: http://solideo2008.blogspot.com

21. oktobra 2018 v Katoliški Cerkvi obhajamo 92. svetovni misijonski dan – mi­sijonsko nedeljo.

Vseslovensko praznovanje misijonske nedelje bo letos potekalo v novomeški škofi­ji, v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trebnjem. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa slovesno somaševanje pod vodstvom novome­škega škofa msgr. Andreja Glavana. Pričeval bo misijonar Tone Kerin CM.

Na ta dan, kakor prvi kristjani, slovenski katoličani poleg molitve prispevamo svoj konkretni dar za naše apostole v misijonih, za njihovo ozna­njevanje evangelija v krajih, kjer Cerkev še ni nav­zoča ali še ni samostojna. Na misijonsko nedeljo po slovenskih župnijah poteka tradicionalna misijonska nabirka. Ta se solidarno porazdeli za potrebe oznanjevanja evangelija po vsem svetu, kar vključu­je tudi človeški in kulturni napredek številnih ljud­stev. »Vsaka duhovna ali gmotna revščina je posledica zavračanja Boga,« pravi papež Frančišek v letošnji misijonski poslanici z naslovom Skupaj z mladimi ponesimo evangelij vsem!in vse vernike, zlasti mlade, vabi, da »živimo z veseljem svojo odgovornost za svet«. To ni naloga samo mi­sijonarjev, vsak izmed nas ima svoje poslanstvo in tudi misijonska nedelja je priložnost, da to poslan­stvo uresničimo. 

V letu 2017 so slovenski katoličani ob misijonski nedelji darovali 248.606,66 evrov, ki so bili v celoti namenjeni delovanju misijonarjev za pomoč ljudem v najrevnejših predelih sveta. 

Misijonsko leto 2018
Letošnje leto je v Cerkvi na Slovenskem še po­sebej misijonsko obarvano. Oratoriji in šmarnice so bili po­svečeni Baragu, ki je bil v ospredju tudi na nedeljo svetniških kandidatov. Letos obhajamo 175-letnico Misijonskega otroštva (ali Svetega otroštva), te ču­dovite misijonske karizme Cerkve za otroke. Prav letos mineva 50 let od prihoda prvih slovenskih mi­sijonarjev v škofijo Farafangana na Madagaskarju. Papež Frančišek je maja sprejel slovenskega misijo­narja Pedra Opeko in za vso Cerkev napovedal izre­dni misijonski mesec oktobra 2019.

Več informacij o misijonski nedelji dobite na spletni strani Misijonskega središča Slovenije ter o misijonih na Slovenskem v Letnem poročilu Katoliške Cerkve 2017.