Molitveno bdenje in molitveni dan za duhovne poklice v Škofiji Novo mesto

Molitveni dan

Navada je, da se molitveni dan za duhovne poklice obhaja na drugo soboto v mesecu septembru, vendar bo letos molitveni dan za Škofijo Novo mesto že prvo septembrsko soboto, 5. septembra na Zaplazu. Molitvena ura se bo pričela ob 9. uri. Ob 10. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Na molitveni dan povabite tudi ministrante. Med molitveno uro in sveto mašo bo priložnost tudi za sv. spoved.
Bogu smo hvaležni za kar 8 škofijskih in 3 redovne bogoslovce iz naše škofije, vendar naj ne presahne naša molitev, saj vsi potrebujemo delivcev Božjih skrivnosti in milosti. Prosimo tudi za ženske redovne poklice.

Molitveno bdenje

Že vse od nastanka škofije je teden pred molitvenim dnem po župnijah t.i. molitveno bdenje. Letos so bile v pripravi na 10-letnico škofije k molitvenemu bdenju povabljene tudi samostanske skupnosti, ki delujejo na ozemlju naše škofije. Samostanske skupnosti so sprejele nočne ure bdenja in bodo molile po svojih hišnih kapelah, v župnijah pa bomo molili po spodnjem razporedu.

Bdenje bomo začeli v petek, 28. avgusta, ob 19. uri in končali v soboto, 29. avgusta, ob 9. uri. Po razporedu naj se vsako uro v tem času po župnijah opravi molitvena ura. Župnike prosimo, naj ljudi kar najbolj zavzeto povabijo k temu molitvenemu bdenju in pripravijo skupno molitveno uro. Na dan celonočnega češčenja naj se v vseh župnijah obhaja tudi sveta maša za nove duhovne poklice in svetost poklicanih.

 Naj Gospodar žetve usliši naše goreče prošnje in tudi v naši škofiji obudi obilo novih, dobrih in svetih duhovnih poklicev.

Spored molitvenega bdenja
petek, 28. avgusta

ura

molitveno bdenje v župnijah

19h do 20h 

Adlešiči, Ambrus, Bučka, Črmošnjice, Dole pri Litiji, Fara pri Kočevju, Mozelj, Toplice, Suhor, Veliki Gaber in Vinica

20h do 21h 

Ajdovec, Bela Cerkev, Boštanj, Brusnice, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Čatež - Zaplaz, Črnomelj in Kočevka Reka

21h do 22h 

Dobrnič, Dragatuš, Hinje, Kostanjevica na Krki, Krka, Krško, Leskovec pri Krškem, Metlika in Soteska

22h do 23h 

Mirna Peč, Mokronog, NM - stolnica, NM - Sv. Janez, NM - Sv. Lenart, NM - Šmihel, Podgrad, Podzemelj in Prečna

23h do 24h 

Raka, Stara Cerkev, Stari trg ob Kolpi, Stopiče, Studenec, Sv. Duh - Veliki Trn, Sv. Križ - Gabrovka in Sv. Križ - Podbočje

 sobota, 29. avgusta

00h do 1h

KARTUZIJANI

1h do 2h

KARMELIČANKE

2h do 3h

ŠOLSKE SESTRE DE NOTRE DAME

3h do 4h

ŠOLSKE SESTRE SV. FRANČIŠKA KRISTUSA KRALJA

4h do 5h

HČERE KRŠČANSKE LJUBEZNI in sestre CORPUS CHRISTI

5h do 6h

Skupnost LOYOLA in HČERE MARIJE POMOČNICE

6h do 7h

Šentjanž, Šentjernej, Šentlovrenc, Šentrupert, Šmarjeta, Št. Peter - Otočec, Trebelno in Trebnje

7h do 8h

Banja Loka, Preloka, Škocjan, Tržišče, Vavta vas, Velika Dolina, Zagradec in Žužemberk

8h do 9h

Kočevje, Mirna, Osilnica, Poljane, Radovica, Semič, Sela pri Šumberku, Sinji Vrh in Šmihel pri Žužemberku

Uroš Švarc
voditelj Škofijske komisije za duhovne poklice