Na SŠK zavračamo neresnične navedbe nekaterih medijev glede Cerkve in zaščite otrok

27.1.2020 Cerkev v Sloveniji SŠK, Zaščita otrok

Danes in včeraj smo v nekaterih medijih zasledili vrsto neresničnih trditev, ki so spremljale pozive k odstopu nadškofa msgr. Stanislava Zoreta in razpustitvi Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci(SŠK). Na spodaj navedene neresnične trditve posredujemo ustrezne odgovore.

1) Odločno zavračamo obtožbe, da slovenski škofje sistemsko prikrivajo spolne zlorabe v Cerkvi na Slovenskem. Slovenski škofje pri svojem ravnanju v primeru spolnih zlorab upoštevajo vsa določila državne in cerkvene zakonodaje. V ta namen so že leta 2009 ustanovili Ekspertno skupino za reševanje spolnih zlorab pri SŠK. Prav tako so sprejeli navodilo, da mora vsak verski delavec sume spolnih zlorab takoj naznaniti pristojnim državnim ustanovam (policija, državno tožilstvo). Škofje vsak primer suma spolne zlorabe posredujejo prej omenjeni ekspertni skupini, ki takoj pošlje naznanilo na policijo. Na SŠK zato odločno zavračamo neresnične obtožbe, da škofje prikrivajo spolne zlorabe.

2) Ne držijo trditve, zapisane v nekaterih medijih, da se škofje zavijajo v molk. Na Tiskovnem uradu SŠK smo samo v letu 2019 odgovorili na 26 vprašanja medijev in zainteresirane javnosti na temo zaščite otrok. Prav tako je nadškof Zore v svojem intervjuju v tedniku Družina z naslovom Želim prisluhniti žrtvam, dne 14. 07. 2019, temeljito predstavil prizadevanja škofov za zaščito otrok. Na vprašanja medijev odgovarjajo tudi člani Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK. Trditve o molku Katoliške cerkve so zato neresnične in zavajajoče.

3) Ne držijo trditve, da škofje, Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK oz. Cerkev »izčrpavajo« domnevne žrtve pri njihovem iskanju pravice in psihološke pomoči. Prej omenjeno ekspertno skupino so škofje že leta 2009 ustanovili z namenom, da žrtve in njihove zastopnike seznani z možnostjo prijave državnim in cerkvenim oblastem ter jim nudi brezplačno strokovno pomoč. Škofje so prav v ta namen ustanovili poseben finančni sklad, ki omogoča kritje stroškov psihoterapevtske pomoči žrtvam. Skupina svetuje tudi škofom, kako naj učinkovito ravnajo v posameznih primerih ter predlaga splošne ukrepe za preprečevanje in reševanje eventualnih prihodnjih primerov spolnih zlorab. Poleg tega ekspertna skupina deluje kot strokovni posrednik za sodelovanje SŠK s policijo, tožilstvom, civilno-družbenimi strokovnimi organizacijami in predstavniki javnosti oziroma mediji. Skupino od leta 2019 sestavljajo štirje člani: voditelj, cerkveni pravnik, civilni pravnik in psiholog terapevt. Trditve o tem, da gre za »izčrpavanje žrtev«, so zato neresnične in zavajajoče.

4) Ne drži trditev nekaterih medijev, da škofje nočejo odpraviti zastaralnih rokov za primere domnevnih spolnih zlorab za katere ni mogoče začeti civilnih in cerkvenih postopkov. Škofje so pri svojem delu zavezani načelom pravne države in zastaralnim rokom, ki veljajo po državni zakonodaji. V primeru cerkvenih postopkov pa velja, da jih vse primere obravnava Kongregacija za nauk vere, ki lahko po lastni presoji (in ne na pobudo škofov) zastaralni rok odpravi.

5) Ne drži trditev nekaterih medijev, da so člani Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK nesposobni in nedejavni. Vsi člani ekspertne skupine so strokovnjaki na svojem področju, delujejo v skladu s svojimi pristojnostmi in uživajo zaupanje vseh škofov. Na dolgotrajnost reševanja (pred)kazenskih postopkov vpliva trajanje postopkov policije in državnega tožilstva oz. Kongregacije za nauk vere (v primeru cerkvenih postopkov). Člani omenjene skupine in škofje na (dolgotrajno) delovanje teh ustanov nimajo vpliva.

6) Ne držijo trditve, da se škofje nočejo srečati z žrtvami. Vsi škofje se individualno srečujejo z žrtvami in njihovimi svojci, ki za takšno srečanje izrazijo interes.

7) Ne držijo trditve, da škofje ščitijo duhovnike, ki so osumljeni storitve spolne zlorabe. Vsak škof, duhovnik in pastoralni delavec je dolžan pristojnim državnim ustanovam naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem verske dejavnosti in sicer v najkrajšem možnem času. Dokler ni sum utemeljen, je pastoralni delavec umaknjen iz pastoralnega dela z otroki in mladoletnimi. 

8) Ne držijo trditve zapisane v nekaterih medijih, da škofje »na sistemski ravni niso ničesar naredili za cerkveno pravno sankcioniranje storilcev spolnih zlorab.« V zadnjih letih so slovenski škofje za zaščito otrok sprejeli devet ukrepov oz. odzivov. Sprejeti ukrepi predstavljajo okvir za preprečevanje zlorab in so pravna podlaga za hitro in učinkovito procesiranje primerov.

1.         11. aprila 2019 je SŠK sprejela Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so škofje med drugim določili, da je »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času«. (https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/Navodilo%20o%20uveljavljanju%20nicelne%20stopnje%20tolerance%202019.pdf);

2.         8. aprila 2019: je bila v galeriji Družina v Ljubljani predstavitev dokumenta papeža Frančiška z naslovom Sklepni govor na srečanju za zaščito mladoletnih v Cerkvi; 

3.         5. oktober 2018: Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo

4.         16. april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka

5.         10. marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab

6.         2013: Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem;

7.         2012: dopolnitev Smernic iz leta 2006; 

8.         28. september 2009: pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem; 

9.         7. marec 2006: Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem.

Za dodatne informacije kontaktirajte: [email protected]

 

Dr. David Kraner
Tiskovni predstavnik SŠK