Nagovor koprskega škofa Jurija Bizjaka pri sveti maši na novo leto, mednarodni dan miru

1.1.2020 Mir, Škofija Koper

Poslanica svetega očeta Frančiška za svetovni dan miru. Pet poti do miru:

Pot upanja skozi ovire in preizkušnje
Pot poslušnosti oprta na spomin in vzajemnost in bratstvo
Pot sprave v bratski skupnosti
Pot spreobrnjenja v odnosu do okolja
Pot uspešnosti v skladu s kakovostjo upanja.

Potrebno nam je spreobrnjenje, ki si ga nazorno lahko predstavljamo na različne načine. Glavne smeri in odnosi, po katerih si lahko ponazarjamo spreobrnjenje, so sledeče: Levo ali desno (levičar ali desničar), naprej ali nazaj (liberalec ali konservativec), navzdol ali navzgor (optimist ali pesimist)! Nikoli ne primanjkuje ljudi, ki vlečejo na levo ali na desno, ki ženejo naprej ali držijo nazaj, ki silijo navzgor ali tlačijo navzdol! Vse navedene razpone in napetosti vsak človek nosi v sebi in se verjetno precej pogosto tudi podzavestno odloča po občutku za ravnotežje v družbi.

Poleg navedenih treh odnosov in smeri ravnanja in spreobrnjenja pa obstaja še ena, ki pa je na splošno nekoliko manj v ospredju, to je odnos: navzven ali navznoter! Zdi se, da so prvi trije vidiki odnosa v družbi vedno bolj ali manj v ravnotežju, četrta in zadnja dvojica, navzven ali navznoter, pa je med nami očitno in odločno nagnjena navzven. Ne manjka ljudi, ki živijo in delajo navzven, primanjkuje pa ljudi, ki bi živeli in delali navznoter. Kakor nas spodbuja modri Sirah: 'Pazi tudi na svét vesti, zakaj nič ti ni bolj zvesto kakor ta. Zakaj vest daje včasih boljše pojasnilo kakor sedem čuvajev, ki so postavljeni na višini za opazovanje. A pri vsem tem prosi Najvišjega, naj vodi v resnici tvoje korake!' (Sir 37,13-15). 

Vedno primanjkuje ljudi, ki se ravnajo po Gospodovih besedah: 'Če hoče kdo priti za menoj, naj se sam sebi odpove in vzame svoj križ ter hodi za menoj … Kaj namreč pomaga človeku, če si ves svet pridobi, svojo dušo pa pogubi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svojo dušo?' (Mt 16,24-26). Kakor je naš Gospod pri zadnji večerji naročil Petru, preden mu je napovedal, da ga bo zatajil: 'In ko boš ti nekoč šel vase, potrdi svoje brate!' (Lk 22,32). In kakor piše v svojem pismu isti apostol Peter: 'Bodite skriti človek srca v neuničljivem okrasju krotkega in mirnega duha, to je dragoceno pred Bogom!' (1 Pt 3,4). 

O Gospod, tudi v letu, ki je pred nami, bodi z nami in hodi med nami, prebivaj pri nas in vsak večer večerjaj z nami! (Raz 3,20). Naj ti ugajajo naše molitve in daritve in naj ti bodo prijetna naša dela in dejanja. Milostno poslušaj naše prošnje in blagoslavljaj naša opravila. Poučuj nas, naj se odpovedujemo hudobnosti in posvetnim željam in na tem svetu trezno in pravično in pobožno živimo v pričakovanju blaženega upanja in veličastnega prihoda vélikega Boga in Zveličarja, našega Jezusa Kristusa! (Tit 2,12-13). 'O Gospod, daj rešitev, o Gospod, daj srečo!' (Ps 118,25). 'Stresel si tudi našo deželo, razklal si jo, zaceli njene razpoke, ker omahuje!' (Ps 60,4).

Bratje in sestre! Vsem iskreno voščim blagoslovljeno in uspešno novo leto, mir Gospodov naj bo vedno z vami in Gospod naj vas tolaži v vsaki vaši nadlogi. Gospodov Duh z vsemi svojimi darovi in sadovi naj navdihuje in napaja vaša srca, namaka vaše duše in ogreva vaša hrepenenja. Računajmo na Gospoda, tudi mi vse premoremo v njem, ki nam daje moč! (Flp 4,13). Amen.

 

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof